Tämä blogikirjoitus on tiivistelmä yhdistyksen toiminnanjohtajan, Liisa Kaukio-Rasilaisen, puheesta Suomen Delfins ry:n 20-vuotisjuhlassa.

Suomen Delfins ry: yli 20 vuotta apua lapsena hyväksikäytetyille

Psykoterapeutti Stina Sundholm kohtasi työssään 1970-1980 -luvuilla seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Suomessa ei tuohon aikaan ollut juurikaan tietoa, kuinka hyväksikäytön uhreja hoidetaan. Sundholm lähtikin Englantiin ja Yhdysvaltoihin hakemaan oppia hyväksikäytön hoitoon liittyvissä asioissa.

Matkoillaan Sundholm osallistui naisryhmiin, jossa naiset puhuivat kokemastaan insestistä ja siitä, kuinka heidän elämänsä tavallaan alkoi vasta sen jälkeen, kun he saivat puhua kokemastaan kohtalotovereidensa kanssa.

Tästä heräsi ajatus: kuinka Suomessa voitaisiin toteuttaa vastaavanlaista hoitomuotoa?

Ensimmäinen viikonloppuleiri vuonna 1990

Stina Sundholm ja silloinen Pohjois-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus järjestivät yhteistyössä viikonloppuryhmän insestin kokeneille naisille ensimmäistä kertaa vuonna 1990. Ryhmää kutsuttiin Delfiiniryhmäksi.

Toimintamuotoa kehitettiin onnistumisten ja erehdysten kautta. Viikonloppuleirejä järjestettiin yhteensä kolme. Viimeisestä viikonloppuryhmästä olivat vastuussa Sundholmin lisäksi Suomen Mielenterveysseura ja silloinen Mikkelin keskussairaalan psykiatrinen poliklinikka. Nämä kolme viikonloppuryhmää olivat pohja Suomen Delfins ry:n perustamiselle.

Kun kaksi ensimmäistä ryhmää päättyi, eräs ryhmäläinen kuvasi leirien loppumista sanoilla: ”Tämä on heitteillejättö”.

Jokaisella on tarve kuulua johonkin. Monelta on esimerkiksi puuttunut turvallinen ydinperhe. Delfiiniryhmien toiminta oli tarjonnut korvaavan ryhmään kuulumisen kokemuksen jäsenilleen. Hyvien kokemusten seurauksena perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijä Mervi Syd oli yhteydessä Stina Sundholmiin. Tästä tapaamisesta syntyi ajatus yhdistyksestä. Suomen Delfins ry perustettiin 27.3.1997 ja sen kotipaikaksi tuli luonnollisesti Kouvola, jossa toimintaa oli kehitetty.

Suomen Delfins ry:n ensimmäiset toimintavuodet

Ensimmäiset toimintavuodet yhdistys työskenteli vapaaehtoisvoimin. Mervi Syd oli edelleen töissä perheneuvonnassa, toimien samalla yhdistyksen vapaaehtoisena sihteerinä ja rahastonhoitajana.

Tilanteeseen tuli parannus vuonna 1999, kun RAY myönsi yhdistykselle määrärahan työntekijän palkkaamiseen ja Syd siirtyi yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtäviin.

Vuonna 1998 yhdistys perusti Jyväskylään Keski-Suomen alueosaston. Seuraavana vuonna toiminta laajeni Kuopioon ja Joensuuhun. Myöhemmin alueosastoja alettiin kutsua keskusteluryhmiksi, joita on vuosien saatossa kokoontunut eri puolella Suomea.

Pääsääntöisesti keskusteluryhmät ovat olleet ja ovat edelleen avoimia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Niiden rinnalla voi toimia myös suljettu keskusteluryhmä, joita perustetaan tarpeen mukaan.

Suomen Delfins ry:n toiminnan tarkoitus

Suomen Delfins ry:n toiminnan tarkoitus on lapsuudessa tai nuoruudessa seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden tukeminen ja avun piiriin ohjaus, läheisten tukeminen, koulutus- ja tiedotustoiminta sekä seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisy.

Yhdistyksellä on vuosien varrella ollut monenlaista toimintaa. Rahoitusta toimintaan on saatu eri tahoilta, pääsääntöisesti Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY).

Yhdistyksen hyväksi todetut tukimuodot

Yhdistyksen hyviksi havaittuja toimintamuotoja on sen historian aikana kehitetty vastaamaan aina sen hetken tarpeita. Toimintamuotoja ovat olleet pitkään mm. jäsenyys ja tiedottaminen, keskusteluryhmät ja tapaamiset eri puolella Suomea, viikonlopputapaamiset, tuki- ja neuvontapuhelin ja tukihenkilötyö. Lisäksi olemme järjestäneet koulutustilaisuuksia ammattiauttajille sekä oppitunteja Kouvolan seudun 8-luokkalaisille nuorille.

Koska resurssit riittävät vain kahden kokopäiväisen työntekijän palkkaamiseen, toimintoja on täytynyt rajata. Toimintaa kehitetään kuitenkin jatkuvasti vastaamaan tämän päivän tarpeita. Tavoitteena on saada yhdistykselle myös oma nettiauttamisen malli, kunhan rahoitus siihen järjestyy.

Uusimpana toimintamuotona chat-palvelu

Yhdistys täytti 20 vuotta 27.3.2017. Sen hetkinen päätavoite oli kehittää yhdistykselle uusi toimintamuoto: chat-palvelu.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myönsikin vuonna 2018 vihdoinkin kauan odotetun tuntuvan korotuksen yhdistyksen saamaan avustukseen. Korotuksen turvin yhdistys pystyi palkkaamaan kolmannen kokopäiväisen työntekijän. Sitä myöten oli mahdollista käynnistää chat-palvelu.

Chat-palveluun on koulutettu työntekijöiden lisäksi 10 vapaaehtoista. Vapaaehtoisista jokainen on sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, tai he ovat opinnoissaan loppusuoralla olevia alan opiskelijoita.

Chatin myötä yhdistykseen on tullut paljon yhteydenottoja uusilta asiakkailta. Ehkä eniten chatissä on yllättänyt, että sinne tulee yhteydenottoja kaiken ikäisiltä – myös iäkkäämmiltä ihmisiltä. Lähtöoletuksena oli, että chat olisi enemmän nuorten käyttämä palvelumuoto.

Kokemukset chatistä ovat olleet positiivisia ja toimintamuotoa kehitetään edelleen mahdollisuuksien mukaan.

Ennaltaehkäisevää tietoa myös nuorille

Suomen Delfins ry on tarjonnut Kouvolan seudun 8. luokkalaisille seksuaalista hyväksikäyttöä ennaltaehkäiseviä oppitunteja yhteistyössä Kouvolan nuorisopalveluiden kanssa vuodesta 2012 lähtien. Oppitunnit ovat tavoittaneet lähes kaikki Kouvolan seudun nuoret. Vuonna 2018 oppitunti pidettiin ensimmäistä kertaa Lahdessa lähes 50 oppilaalle.

Tavoitteena on edelleen jatkaa seksuaalista hyväksikäyttöä ennaltaehkäisevää työtä nuorten parissa. Jatkossa teemmekin enemmän yhteistyötä mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymenlaakson piirin kanssa erityisesti mediakasvatuksen saralla.

Tukitoiminnan haasteet

Seksuaalinen hyväksikäyttö on äärimmäisen vakavaa väkivaltaa. Se vaurioittaa usein ihmisen kaikkia elämänalueita. Tämä aiheuttaa tukitoiminnassa haasteita.

Jokainen hyväksikäytetty tarvitsee rinnalleen kulkijan tukemaan omaa toipumisprosessiaan. Prosessi on usein hyvin pitkä, useita vuosia. Olen itse kulkenut monien hyväksikäytettyjen rinnalla kauan.

Seksuaalisessa hyväksikäytössä rikotaan rajoja ja rajojen hahmottaminen on usein haasteellista. Avun tarve on valtavaa, ja tämä vaatii myös rinnalla kulkijalta paljon.

Vuosien saatossa yhdistyksen tukitoimintoihin on tullut selkeitä rajauksia, kuten tuki- ja neuvontapuhelimen puhelinajat. Keskusteluryhmissä on käytössä teemat, jotka helpottavat ryhmän ohjaamista, tuovat ryhmään rakennetta ja auttavat ryhmäläisiä jäsentämään kokemuksiaan.

Vaikka rajoja ei aina koeta mielekkääksi, tuovat ne turvallisuutta, joka aikaisemmin elämästä on voinut puuttua. Viime aikoina olemme erityisesti vahvistaneet sitä, että tukitoimintamme ovat ammatillisesti ohjattuja.

Yhdistyksen tavoitteet tulevaisuudessa

Yhdistys on toiminut 22 vuotta vuonna 2019. Mitkä ovat tavoitteemme tulevaisuudessa – esimerkiksi 20 vuoden kuluttua?

Haluamme Suomen Delfins ry:ssä vaikuttaa siihen, että avun saaminen olisi nykyistä helpompaa. Haluamme, että apua on tarjolla kaikille: kaiken ikäisille, kaiken sukupuolisille ja niin työssäkäyville kuin työelämästä poissa oleville.

Haluamme olla mukana kehittämässä uusia menetelmiä, jotka auttavat hyväksikäytettyjen toipumisprosessissa. Tietenkin pidämme aktiivisesti yllä myös erilaisia tukitoimia kuten nytkin.

Myös ajankohtaisen materiaalin tuottaminen tulee olemaan yhdistyksen tavoite. Yli 20 vuoden kokemuksella voimme jakaa vuosien varrella kertynyttä ”hiljaista tietoa”.


Kommentoi blogikirjoitusta ja ehdota aiheita

Suomen Delfins ry:n blogi korvaa aiemmin verkkosivuillamme olleen Delfiinihyppy-palstan. Julkaisemme blogissa kirjoituksia seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvistä aiheista. Voit kommentoida kirjoituksia ja ehdottaa aiheita, joista haluat lukea – otamme mielellämme vastaan kaikki kommentit ja ehdotukset!

Lähetä oma kirjoituksesi

Halutessasi voit myös lähettää oman kirjoituksesi sähköpostiimme info@suomendelfins.fi Julkaisemme kirjoituksia mahdollisuuksien ja harkintamme mukaan. Pidätämme oikeuden kirjoitusten oikolukuun ja kevyeen muokkaukseen, asiasisältöä muuttamatta. Halutessasi kirjoituksesi julkaistaan tietenkin nimettömänä.

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top