Asiana lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

lapsen_seksuaalinen_hyväksikäyttö

Suomen Delfins ry

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on todellisuutta, joka koskettaa yllättävän monia ihmisiä suoraan tai välillisesti. Siitä huolimatta Suomessa on vain yksi taho, jonka toiminta keskittyy vain ja ainoastaan lapsena seksuaalisesti hyväksikäytettyjen aikuisten auttamiseen: Suomen Delfins ry.

Delfins perustettiin vuonna 1997 Kouvolassa, josta käsin on näihin päiviin asti operoitu avun tarjoamista hyväksikäytön uhreille ympäri maata.

Avuntarvitsijoiden yhteydenotot tulevat nykyään puhelimen tai chatin kautta. Lähtökohtana niissä molemmissa on keskustelujen kahdenkeskisyys, anonyymius ja luottamuksellisuus.

Neuvontapuhelin

Suomen Delfins ry:n alkuvaiheessa auttamisen ensisijaisena välineenä toimi puhelin. Aluksi päivystyspuhelimen nimellä tunnettuun puhelimeen saattoi soittaa miltei aina, kun työntekijät olivat töissä. Työntekijöille tämä järjestely kävi ajan myötä liian raskaaksi, joten puhelinaikoja ryhdyttiin rajaamaan.

Puhelinauttaminen on jatkunut Delfinsillä yhtäjaksoisesti nykypäivään asti, tosin tällä hetkellä puhelinpalvelu on nimeltään Delfinsin tuki- ja neuvontapuhelin. Tämä auttava puhelin on avoinna kaksi tuntia kerrallaan kolmena päivänä viikossa. Jos avun tarve on akuutti, eikä Delfinsin puhelinaika ole riittävän lähellä, löytää Googlesta melko helposti kattavan listan auttavia puhelimia.

Neuvontapuhelin on välillä varsin varattu, joten keskusteluaika on pyritty rajaamaan puoleen tuntiin.

Neuvontapuhelimen kohderyhmät ja soittajat

Neuvontapuhelin on tarkoitettu lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyille, heidän läheisilleen ja ammattiauttajille.

Yleisimmin soittaja on keski-ikäinen tai vanhempi nainen, joka on kokenut lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä. Miesten osuus soittajissa on vain joitain prosentteja, ja sen osuuden toivoisimme kasvavan.

Hyväksikäyttöä kohdanneiden läheiset lähestyvät Delfinsiä harvemmin, mutta monta kertaa uhrin läheisten kanssa käydyt keskustelut ovat onnistuneet rauhoittamaan heitä ja selkiyttämään mahdollisesti vaikeaa tilannetta.

Joskus myös mahdollisesti suunnitteilla olevasta tai parhaillaan tapahtuvasta hyväksikäytöstä huolestuneet henkilöt turvautuvat neuvontapuhelimeen. Tuolloin haetaan usein vahvistusta omille epäillyille, ja myös neuvoja asiassa etenemiseen.

Ammatilliseen konsultaatioon liittyviä puheluja ei ole lukumääräisesti paljon, mutta olemme hyvillämme jokaisesta sellaisesta, onhan se myös merkki luottamuksesta osaamiseemme.

Matala kynnys soittaa

Tavoitteena niin puhelinauttamisessa kuin muussakin Delfinsin toiminnassa on, että kynnys yhteydenottoon avun hakemiseksi on matala.

Neuvontapuhelimeen soittaville haluamme välittää tunteen, että kuuntelemme aidosti välittäen ja arvostaen, ymmärrämme ja olemme hienotunteisesti läsnä.

Niin sanottua turhantärkeyttä yritämme välttää samoin kuin kaikkitietävyyden vaikutelmaa: jokainen tapaus on kuitenkin omansa, eikä patenttiratkaisuja ole olemassa.

Tärkeintä meille on olla ihminen ihmiselle, uskoa mitä meille kerrotaan sekä auttaa kutakin ihmistä kaikin meiltä löytyvin keinoin.

Sanoittaminen

Kun pieni lapsi tai nuori joutuu seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, hän on tilanteesta hämmentynyt, eikä tiedä mistä tapahtumissa on kysymys. Omaan ikäkauteen kuulumattomia kokemuksia ei ymmärretä, eikä niille löydetä sanallisia ilmaisuja.

Lapsen vaikeus kuvata tapahtunutta hyväksikäyttöä näkyy edelleen silloin, kun hän aikuisena soittaa neuvontapuhelimeemme: vaikka haluaisikin kertoa menneisyyden kipeistä tapahtumista, ei siihen meinaa löytyä oikeita sanoja.

Uhrien auttamisessa eräs tärkeä tehtävämme onkin sanoittaminen: kuuntelemme tarkoin ihmisen kertomusta, ja tavallaan ”heitämme väliin” sanoja tai käsitteitä, jotka mahdollisesti kuvaavat kokemusta tai jäsentävät tapahtumia tai suhteita. Myös tunteiden sanoittaminen on keskeistä. Sen kautta uhreja autetaan pääsemään paremmin kosketuksiin itsensä ja kokemustensa kanssa.

Hämmästyttävän usein meistä itsestäänselvyyksiltäkin vaikuttaviin asioihin saatetaan tarvita sanallistamista ja sen tuottamaa vahvistusta. Esimerkiksi seksuaalista hyväksikäyttöä ei aina mielletä ja nimetä sellaiseksi, vaan sen ajatellaan olevan jotain vähäisempää, vaikka tunnusmerkistö täyttyisi kuinka hyvin.

Delfins-chat

Vuoden 2018 alusta lähtien Delfins vihdoin sai käyttöönsä chat-palvelun, Delfins-chatin. Aluksi oman henkilökunnan voimin, ja myöhemmin myös koulutettujen vapaaehtoisten turvin ylläpidetty chat on tällä hetkellä jo vakiintunut auttamiskanava neuvontapuhelimen rinnalla.

Chatin ja sen vapaaehtoisten päivystäjien myötä tekevien käsien määrä Delfinsissä on moninkertaistunut, joten pystymme nykyään vastaanottamaan aiempaa isomman määrän avun tarvitsijoiden yhteydenottoja. Samalla varsinaisten työntekijöiden voimavaroja on vapautunut muuhun toimintaan ja sen kehittämiseen.

Verkalleen chatin kävijämäärät ovat lisääntyneet, ja iloksemme yhteydenottajien joukko on ollut hyvin kirjava. Selvästikin jotkut puhelinta ehkä vierastaneet, kirjallista ilmaisua suosivat tai ajan hermolla elävät ovat löytäneet chatista heille mieluisan avun väylän.

Ei saa jäädä yksin

Kun on kokenut lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä, suurena vaarana on jäädä yksin kokemustensa kanssa, eikä hakea apua. Yksinäiseen hiljaisuuteen jääminen voi kuitenkin olla kohtalokasta, sillä seksuaalisen hyväksikäytön aiheuttamista vaurioista ei yleensä voi parantua pelkästään omin voimin. Itselle on uskallettava tunnustaa tapahtunut ja se, että tarvitsee apua kokemuksista toipumiseen.

Konkreettisesti yksin jääminen tarkoittaa monen traumatisoituneen kohdalla linnoittautumista omaan kotiin. Taustalla vaikuttaa usein varhaisten traumakokemusten jälkeensä jättämä ulkomaailmaa ja muita ihmisiä kohtaan tunnettu pelko. Tälle pelolle ei kuitenkaan saa antaa periksi, vaan lopulta elämään astuminen, ihmisten kohtaaminen ja osallistuminen palvelevat omaa hyvinvointia ja toipumista.

Delfinsin väki kannustaa hyväksikäytön kohdanneita puhumaan kokemuksistaan, turvautumaan luotettaviin ystäviin ja tarvittaessa ammattiauttajiin sen sijaan, että ongelmista oletettaisiin päästävän eroon niitä väistelemällä tai ratkaisemalla ne itse.

Toivon luominen

Niin kliseiseltä kuin se saattaa kuulostaa, toivon luominen on tärkeällä sijalla auttamistyössämme. Delfinsiin yhteydessä olevilla hyväksikäytön uhreilla on elämässä usein näköalattomuutta ja toivottomuutta.

Tavallisesti me työntekijät kohtaamme toivottomuutta tilanteessa, jossa uhri kertoo, että hänellä on jatkuvasti paha olo, ja traumaoireet haittaavat arjesta suoriutumista. Pahaa oloa ovat usein lisäämässä vaikeudet ihmissuhteissa, ja usein myös työelämän ulkopuolella olemisesta seuranneet rahahuolet. Toivottamaksi kokemassaan tilanteessa uhrit ovat saattaneet käpertyä itseensä, eivätkä enää jaksa etsiä ulospääsyä tilanteestaan.

Työntekijällekin voi olla raskasta todistaa toisen umpisolmulta vaikuttavaa elämäntilannetta, jossa erityyppiset ongelmat ovat kasautuneet, ja ongelmien ratkaiseminen on erityisen haasteellista. Kun tarvittavaa konkreettista apua kuten rahaa ei voi antaa, on kuitenkin tähdellistä valaa kärsivälle uskoa siihen, että asiat jossain vaiheessa järjestyvät ja tulevaisuus voi olla valoisampi.

Pienetkin oikeansuuntaiset askeleet tilanteen korjaamiseksi luovat toivon horisonttia. Rohkaisut saattavat antaa uutta toivoa ja tarvittavan sysäyksen kuopasta nousemiselle.

Oma erillinen, mutta toistuva tilanne verkkoauttamisessa on se, kun lapsuuden hyväksikäyttökokemukset mielensä sopukoihin dissosioineiden henkilöiden muistikuvat ovat tulleet pintaan, ja he elävät niin sanottua hätävaihetta. Takaumien täyttämänä elämä voi tuntua pelkältä kaaokselta, ja epäilyt hulluksi tulemista eivät ole harvinaisia. Kohdattaessa hätävaiheessa yhteyttä ottavan on hyvin tärkeää, että henkilöä rauhoitetaan. Hänelle kerrotaan, että kyse on vain alkuvaiheesta pitkässä toipumisen prosessissa, ja että se menee ohi. Yhtä lailla merkittävää on kertoa, että hyväksikäytöstä voi toipua, mistä elävä elämä tarjoaa hyviä esimerkkejä.

Palkitsevuus

Kissa kiitoksilla elää, mutta myös me Delfinsin työntekijät saamme paljon voimaa niistä kiitoksen sanoista, joita meille joskus jaetaan. Pieni kiitoksen sana voi auttaa meitä taas jaksamaan, joten kiitos niistä.

 

 

 

 

 

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top