SeriE -verkosto laajenee Kaakkois-Suomeen

Devostock+Nature+Stairs+No+Person+Blue+Sky+4k-ID176006-500x332

SeriE-verkosto on lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn erikoistunut moniammatillinen asiantuntijafoorumi. Valtakunnallisesti verkostoihin kuuluu sosiaali-, terveys ja rikosseuraamuslaitoksen ammattilaisia, jotka työskentelevät sekä seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevästi, että tekijöitä kuntouttavan työn parissa. Verkostoihin kuuluu mm. seksuaaliterapeutteja, psykoterapeutteja, lääkäreitä, psykologeja, poliiseja, rikosseuraamustyöntekijöitä, vankilapsykologeja, vankiloiden erikoisohjaajia, syyttäjiä, tutkijoita, lastensuojelun työntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita.

 

Paikallisten verkostojen jäsenet jakavat keskenään osaamista ja tietoa, konsultoivat toisiaan aktiivisesti lapsikohteiseen seksuaalisuuteen liittyvissä sisältökysymyksissä sekä jakavat omassa työssä koettuja hyviä käytänteitä muiden työn tueksi.

Verkostojen toimintaa ohjaavat seuraavat tavoitteet:

  • Kehittää ja edistää asianmukaisen, ennaltaehkäisevän tuen piiriin pääsyä niille henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään tai jotka ovat epäiltynä lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikoksesta, sekä vahvistaa jatkokuntoutuspolkuja lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomituille.
  • Osallistua julkiseen keskusteluun ja ottaa kantaa asiakkaiden tukipalveluiden ja hoidon epäkohtiin.
  • Toteuttaa valtakunnallista vaikuttamistyötä asiakasryhmän ja sen tarvitseman tuen näkyväksi tekemisessä.
  • Tuoda yhteen ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään henkilöitä, joilla on kohonnut riski syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, ja vahvistaa yhteistyötä näiden ammattilaisten välillä.
  • Purkaa lapsikohteiseen seksuaalisuuteen liittyvää stigmaa, jotta kynnys hakeutua avun pariin madaltuisi ja riski syyllistyä rikokseen pienenisi.
  • Jakaa asianmukaista ja ajantasaista tietoa lapsikohteisesta seksuaalisuudesta sekä preventiivisestä työstä, jota aiheen parissa tehdään.

 

Suomi on vuonna 2011 ratifioinut nk.  Lanzaroten sopimukseen. Sopimuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja torjua kaikkea lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa, suojata lapsiuhrien asemaa ja edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä lasten suojelemiseksi.

On tärkeää olla tietoinen siitä, että läheskään kaikki lapsikohteisesti suuntautuneet henkilöt, eivät koskaan syyllisty seksuaalirikoksiin, eivätkä kaikki rikoksen tekijät ole pedofiilejä.  Osana Lanzaroten sopimusta Suomi on sitoutunut myös järjestämään asianmukaisia palveluita tälle kohderyhmälle. Toistaiseksi palveluita on julkisella puolella ollut hyvin vaikea saada. SeriE-verkostot pyrkivät selkeyttämään asiakkaiden hoitopolkuja ja tehostamaan asiakasohjausta eri palveluiden välillä paikallisesti.

Verkostojen määrä lisääntyy valtakunnallisesti koko ajan. Nyt oman verkoston ovat luoneet ammattilaiset Kaakkois-Suomen alueella. Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen pidettiin huhtikuun alussa ja toiminta käynnistyy pikkuhiljaa kevään aikana.

Helsingissä toimii laaja ammattilaisten verkosto, joka palvelee pääkaupunkiseutua. Muut alueelliset verkostot ovat: Joensuu, Kajaani, Oulu, Pirkanmaa, Turku, Lahti/ Päijät-Häme. Valtakunnallisesti SeriE-verkostoja koordinoi Sexpo-säätiö.

 

Lisätietoa S.eriE-verkostoista

 

On tärkeää, että lapsia suojellaan seksuaalirikoksilta hyvin monella tapaa. SeriE-verkostojen ammattilaiset pyrkivät omalta osaltaan ennaltaehkäisemään lapsiin kohdistuvia tekoja työskentelemällä sekä seksuaalirikollisten, että niiden parissa, jotka tunnistavat itsessään lapsikohteisuutta. Monesti lapsuudessa seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneella on myös tarve löytää apua seksuaaliväkivallan tekijälle, varsinkin silloin kun tekijä on omasta lähipiiristä. On hyvä, että meillä on nyt koko ajan kasvava verkosto ammattilaisia, joiden avun pariin on mahdollisuus ohjata myös tekijöitä.
Jussi Nissinen: Lapsikohteinen seksuaalisuus, Suomen Delfins ry:n asiantuntijavideot.

Suojellaan Lapsia – ohjeistusta vanhemmille: 
Verkkovälitteinen lapseen kohdistuva seksuaalinen riisto ja hyväksikäyttö: vinkkejä 4–7- vuotiaiden lasten suojelemiseksi

Taivaloja, Nita; Paalanen, Tommi (2022): Lapsikohteisen seksuaalisuuden ja muutoksen saamat merkitykset SeriE-hankkeen asiakkaiden puheessa 

Juttu on julkaistu Suomen Delfins ry:n huhtikuun 2022 uutiskirjeessä. Tilaa ilmainen uutiskirje tai tue toimintaamme liittymällä jäseneksi.

Lue koko uutiskirje tästä!

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top