Seksuaalisuuden portaat askel askeleelta

portaat2

Tämän syksyn aikana julkaisemme neliosainen artikkelisarjan, jossa keskitytään lapsen ja nuoren seksuaaliseen kehitykseen ja sen eri vaiheisiin, sekä miten seksuaaliväkivalta lapsuudessa tai nuoruudessa voi vaikuttaa seksuaaliseen kehitykseen. Olemme saaneet aiheiden asiantuntijoilta Raisa Cacciatorelta, Erja Korteniemi-Poikelalta ja Tarja Santalahdelta heidän arvokkaita näkemyksiään käytettäväksi artikkelisarjassamme. Ensimmäisessä osassa  kuvattiin lapsen ja nuoren seksuaalista kehitystä seksuaalisuuden portaiden mallin avulla. Tässä artikkelissa esitellään seksuaalisuuden portaiden mallia tarkemmin porras portaalta.

Yleensä lapsuuteen ja nuoruuteen ajoittuvia seksuaalisuuden portaita on yksitoista, alla on kuvattu lyhyesti kunkin portaan kehitysvaiheelle ominaisia piirteitä.

1. porras: ”Olen ihana”

Oma keho ja kaikki itsessä on ihanaa, lapsi hyväksyy itsensä ja rakastaa itseään estoitta. Oman kehon tutkiminen on ihmeellistä ja kiinnostavaa. Lapsi on suojaton ja tarvitsee runsaasti ja jatkuvasti turvallisuutta, hyväksyntää, suojaa, rakkautta, hellyyttä ja turvallista kosketusta aikuiselta. Varhaislapsuuden kiintymyssuhteiden laatu, sekä lapsen saama hellyys ja hoiva vaikuttavat suuresti lapsen turvallisuuden tunteeseen, kehonkuvaan ja itseluottamukseen. Aivan elämän varhaisissa vaiheissa saatu rakkaus, huolenpito ja turva ovat elintärkeä perusta tunne-elämän kehitykselle. Tämä kehitysvaihe ajoittuu yleensä 0–4 ikävuoteen.

2. porras: ”Tykkäyskaveri”

Tällä portaalla korostuvat myönteiset tunteet, hellyydenkaipuu ja -osoitukset, jotka nyt laajenevat omasta perheestä tai lähi-ihmisistä muihinkin ihmisiin, tai vaikkapa eläimiin ja esineisiin. Voimakkaat ja avoimet rakkauden tunteet ja osoitukset voivat kohdistua erityisesti tiettyihin leikkikavereihin. Kavereista tykkääminen voi olla melko rajatonta, ja tässä vaiheessa lapsi oppiikin usein isoja asioita luvan kysymisestä, oikeuksista ja suostumuksesta, omista ja toisten tunteista ja rajoista. Moninaisten tunteiden opettelu on tärkeää, ja erityisesti tykkäämisen tunteet lisäävät lapsen hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Lapsi rakastaa edelleen itseään vilpittömästi. Kiinnostus omaa ja muidenkin kehoja kohtaan jatkuu, ja oman kehon tuntemus lisääntyy. Lapsen silmissä kaikki kehon osat ovat tasavertaisia, ja seksuaalisen häpeän puuttuessa, kaikkien oman kehon osien koskeminen on lapsen näkökulmasta luonnollista. Tämä porras on ajankohtainen tyypillisesti 3–8-vuotiaana.

3. porras: ”Vanhempien ihailu”

Keskimäärin 3–9-vuotiaana lapsella on usein valtavasti rakkautta muille jaettavaksi, ja lapsi haluaisi osoittaa rakkauttaan erityiseksi ja turvalliseksi kokemalleen kohteelle. Usein palavan ihailun ja suurien tunteiden kohde voi olla oma vanhempi tai joku muu lapsen turvalliseksi kokema, tuttu aikuinen. Lapsi voi vaikuttaa rajattomalta rakastaessaan ehdoitta tuttua aikuista, ja lapsen on myös saatava olla rajaton turvallisissa puitteissa. Aikuisten vastuulla on suojata lasta, hänen rajojaan ja koskemattomuuttaan. Lapsi harjoittelee arvostamaan rakkautta tunteena, ja ymmärtämään eroja aikuisten välisessä ja aikuisten ja lapsen välisessä rakkaudessa. Kielteistenkin tunteiden olemassaolo vahvistuu lapsen mielessä, mutta useimmiten lapsi tiedostaa selviytyvänsä ikävistäkin tunteista. Sukupuolten erot ja oma sukupuolen kokemus kiinnostavat, käsitys omasta kehosta ja itsestä voivat vahvistua. Useimmiten tässä kehitysvaiheessa lasta myös kiinnostaa, miten vauvat saavat alkunsa ja mistä ne tulevat.

4. porras: ”Idoli ihastuttaa”

Ihastumisen tai rakkauden tunteet siirtyvät tällä portaalla, noin 6–12 vuoden iässä, perheen tai lähipiirin ulkopuoliseen, usein turvalliseksi koettuun kaukaiseen aikuiseen, kuten julkisuuden henkilöön tai opettajaan. Lasta viehättää erityisesti hänen oma ihastumisen tunteensa ja ajatus siitä, että hän mahdollisesti löytää joskus seurustelukumppanin. Seurustelu on vielä tuntematon ja kaukainen ajatus, mutta haaveissa voi näkyä romanttisesta suhteesta unelmointi. Ihastumisen tai rakastumisen tunteet kuitenkin tekevät hyvää lapsen itsetunnolle ja elämänilolle. Tällä portaalla lapsi voi kokea onnistumista rakastumisestaan ja nauttia unelmistaan, joissa kaikki on mahdollista, kun aiemmalla portaalla esimerkiksi omaan vanhempaan ihastuminen ja torjutuksi tuleminen on ollut suuri pettymys. Ensimmäiset seksuaaliset fantasia-ajatukset voivat alkaa kehittyä.

5. porras: ”Tuttu mutta salattu”

Ihastumisen kohde on tässä vaiheessa yleensä joku tuttu, lähipiirin ihminen, ja usein samaa ikäluokkaa kuin lapsi tai nuori itse. Ihastumisesta ei uskalleta vielä puhua kenellekään eikä haluta kenenkään tietävän asiasta. Lasta tai nuorta hämmentää uudenlainen ihastuksen tunne, kun samaan aikaan haluaisi hakeutua ihastuksen lähelle ja samalla pelkää ihastuksen huomaavan pakahduttavat rakkauden tunteet. Keskiössä on siis tunteiden kokeminen, ei ilmaiseminen. Tämä vaihe voi olla ajankohtainen noin 7-vuotiaasta lähtien ja tapahtua myös aikuisuudessa, mutta ajoittuu tyypillisesti 8–13 ikävuosiin. Aiempaan idoliportaaseen verrattuna, nyt lapsi tai nuori alkaa haaveilla sellaisesta läheisestä ihmissuhteesta, joka oikeasti voisi toteutua. Seksuaalinen identiteetti voi alkaa hahmottua hiljalleen, mutta rakastumisen tunteet voivat olla vielä melko kaukana varsinaisista seksuaalisista tuntemuksista ja tunteista.

6. porras: ”Tuttu – kaverille kerrottu”

Aiemmalla portaalla on opeteltu hallitsemaan ihastumisen tunnetta ja siitä seuraavia tuntemuksia omassa kehossa ja mielessä. Kun 5. portaalla ihastuminen on vielä haluttu visusti salata kaikilta, tällä portaalla oma ihastuminen ja sen kohde uskalletaan jo kertoa, ja samalla antaa arvioitavaksi luotetulle ihmiselle, usein ikätoverille ja läheiselle ystävälle. Ihminen tarvitsee luotettavan ihmisen hyväksynnän ihastumisen tunteelleen ja kohteelleen, jotta voi siirtyä eteenpäin seuraavalle portaalle. Nyt ajatus seurustelusta alkaa jo tuntua realistiselta ja kutkuttavalta. Keskeistä on ystävyystaitojen ja -sääntöjen sekä sen opettelu, ketkä ovat sellaisia ystäviä, joille ihastumisen tunteesta voi kertoa. Keskimäärin 9–14-vuotiaana lapsi tai nuori kokee valmiutta tälle portaalle.

7. porras: ”Tykkään sinusta”

Tällä portaalla ihastumisen kohdekin saa jo tietää ihastumisen tunteesta, kun lapsi tai nuori on kerännyt rohkeutta ja halua saattaa ihastumisensa myös ihastuksen kohteen tietoon. Tärkeintä ei ole kuitenkaan se, saako ihastukselta vastarakkautta tai onko seurustelusuhde todennäköinen, vaan olennaista tälle kehitysvaiheelle on se, että ihminen kykenee kestämään tunteen siitä, että ihastumisen kohdekin on tietoinen ihastumisen tunteesta. Tämä vaihe tapahtuu yleensä lapsen tai nuoren ollessa noin 10–15-vuotias. Vaihe ajoittuu useimmiten samoihin aikoihin murrosikään ja sen aiheuttamiin kehon muutoksiin.

8.porras: ”Käsi kädessä”

Ensimmäiset seurustelukokeilut tulevat tässä vaiheessa kuvioihin, ja seurustelukumppanin kanssa jaettu ihastumisen tunne voi olla niin voimakas, että se halutaan mahdollisesti näyttää ”koko maailmalle”. Hellyyden osoittaminen toista kädestä pitämällä sekä ihastuksen kohteen lähellä oleminen on valtavan jännittävää, ja se onkin riittävä, turvallisen ja hallittavan tuntuinen läheisyyden muoto tällä portaalla. Toisinaan taas lapsi tai nuori haluaa vain harjoitella seurustelua, eikä tunteet ole vielä järisyttävän suuria. Toisen ihmisen kädestä pitäminen ja lähellä olo voi kuitenkin herättää kehossa sähköisiä ja kutkuttavia tuntemuksia, vaikkei vielä varsinaista seksuaalista kiihottumista tapahtuisikaan. Tällä portaalla opetellaan ennen kaikkea säätelemään läheisyyttä itselle sopivaksi, toisen läheisyys kiinnostaa, mutta liian lähelle ei saa tulla. Tavallisesti tällä portaalla ollaan noin 12–16 vuoden iässä.

9.porras: ”Suudellen”

Läheisyyden ja hellyyden osoitukset siirtyvät tällä portaalla toiselle rajatulle alueelle, pään, suun ja kaulan alueille. Suudelmat ja niiden kautta tapahtuva uudenlainen intiimi läheisyys voi herättää seksuaalista kiihottumista ja uusia tapoja nauttia ihastuksen läheisyydestä. Tässä vaiheessa muualle kehoon koskettaminen voi tuntua vielä liian jännittävältä, mutta halu olla koko kehollaan toisen ihmisen läheisyydessä kasvaa. Jännitys ei kuitenkaan enää ole yhtä suurta kuin aiemmalla portaalla, vaan nyt voi hiukan jo oppia rentoutumaan ja nauttimaan toisen ihmisen läheisyydestä. Tärkeää tällä portaalla on opetella ilmaisemaan, mihin on valmis, mitä haluaa tai mitä ei halua, sekä tulkita ja kunnioittaa toisen ihmisen toiveita. Omaa seksuaalista mielihyvää saatetaan opetella itsensä koskettelun ja tyydyttämisen avulla. Tämä seksuaalisen kehityksen vaihe ajoittuu yleensä noin 13–18 ikävuoteen.

10.porras: ”Mikä tuntuu hyvältä?”

Tällä portaalla opetellaan, mikä itsestä tuntuu hyvältä ja turvalliselta, ja mikä mahdollisesta kumppanista tuntuu hyvältä. Tässä kohtaa seksuaalista kehitystä ihminen tuntee olevansa valmis entistä läheisempään kosketukseen toisen ihmisen kanssa, myös intiimeille kehon alueille, ja tässä vaiheessa niin sanottu hyväilyseksi (petting) riittää täyttämään intiimit toiveet ja tarpeet. Yhdessä jaettu, vastavuoroinen seksuaalinen nautinto, sekä omien toiveiden, tuntemusten ja rajojen sanoittamisen opettelu korostuu. Myös kumppanin seksuaalisten viestien tulkintaa ja kunnioittamista opetellaan yhä.  Oman nautinnon lisäksi nautinnon antaminen kumppanille tuntuu tärkeältä, ja seksuaalinen kiihottuminen sekä toisen kiihottaminen voi myös tunnetasolla herättää vahvoja ja moninaisia tunteita, kuten voimakkaita rakastumisen, epävarmuuden tai pelon tunteita. Yhteisesti jaettu fyysinen mielihyvä voi parhaimmillaan lähentää kumppaneita myös tunnetasolla, jos seksuaalisen mielihyvän tunteet yhdistyvät rakkauden tunteeseen.

Tällä portaalla seksuaalisen itsemääräämisen rajat todentuvat: ihmisellä on kyky ja valmius päättää omasta kehostaan, ja minkä verran hän haluaa paljastaa sitä jaetuissa kokemuksissa toisen ihmisen kanssa. Samanaikaisesti ihmiselle on kehittynyt kyky ja valmius kunnioittaa toisen ihmisen vastaavia, itse määrittelemiä rajoja. Koska seksuaalisuuden portaiden ytimessä on yksilöllinen sisäisen valmiuden tunne, on jokaisen ihmisen itse löydettävä itsestään kypsyys, halu ja oikea hetki edetä tekojen tasolla. Nämä asiat voivat olla hyvin vaikeita, jos omia rajoja on loukattu aiemmilla kehityksen portailla.

11.porras: ”Rakastella”

Tämä porras edellyttää ihmiseltä valmiutta kokea luottamusta, turvallisuutta ja tunnesidettä toiseen ihmiseen niin syvästi, että tuntee olevansa valmis rakastelemaan. Ihannetilanteessa rakastelu yhdistyy ihmisen mielessä rakkauden, turvallisuuden ja läheisyyden tunteisiin, ja rakastelu voi tuottaa psyykkistä ja fyysistä mielihyvää.  Toisaalta tällä portaalla ihmisellä on kehittynyt kyky tarvittaessa ja halutessaan pitää tunteet ja keho erillään toisistaan. Ihanteellisessa tilanteessa tällä portaalla myös järki ohjaa ihmisen tekoja, jolloin ihminen osaa harkita valmiuksiaan, toimia toista ihmistä kohtaan kunnioittavasti sekä arvioida toimintansa mahdolliset riskit, kuten seksitautien tai raskauden mahdollisuudet. Rakastelun kautta haetaan mahdolliseen kumppaniin syvempää yhteyttä, mutta myös uudenlaisia fyysisen mielihyvän kokemuksia. Sisäinen valmius rakasteluun edellyttää kykyä heittäytyä, rentoutua, nauttia ja tuottaa nautintoa, sekä pitkälle kehittynyttä kykyä omien ja toisen ihmisen rajojen tunnistamiseen ja kunnioittamiseen. Tarkka raja tämän ja hyväilyseksin portaiden välillä on häilyvä, ja myös yksilöllisesti määriteltyä tekojen osalta, sillä yhden mielestä tietyt teot kuuluvat hyväilyvaiheeseen, ja toisen mielestä ne puolestaan ovat rakastelua. Molemmilla portailla kuitenkin opitaan vastavuoroista nautintoa, mutta kokemuksen syvyydessä sekä rohkeuden ja halun lisääntymisessä voi olla vivahde-eroja.

Sisäisestä valmiudentunteesta huolimatta tälläkin portaalla voi tuntea erilaisia epävarmuuden tai pelon tunteita, esimerkiksi oman kehon riittävyydestä, suorituspaineiden tai heittäytymisen pelon vuoksi, tai seksitaudin tai suunnittelemattoman raskauden pelon vuoksi. Erityisen vaikeaa voi olla heittäytyä nautintoon silloin, kun on tullut satutetuksi tai kaltoinkohdelluksi jollakin aiemmalla kehityksen portaalla.

Seksuaalisuus voi kehittyä läpi elämän

Ihmisen seksuaalisuus voi kehittyä läpi elämän, aivan vanhuuteen asti. Edellä esiteltyjen yhdentoista portaan jälkeen on olemassa vielä sellaisia portaita kuin sitoutumisen, yhteisen pesän rakentamisen ja yhteisen lapsen kaipuun portaat. Elämän moninaiset tapahtumat, kuten kriisit, sairaudet ja eri ikävaiheiden muutokset edellyttävät aiempien portaiden tietoja ja taitoja, sekä uusia valmiuksia, jotta elinikäinen eteneminen seksuaalisuuden portailla voisi jatkua.

Myös jokaisessa uudessa, läheisessä rakkaussuhteessa opetellaan samalla elämään uuden ihmisen kanssa. Tällöin on mahdollisuus tarkastella suhteen kehittymistä seksuaalisuuden portaiden kautta, sillä usein suhteen vaiheet etenevät seksuaalisuuden portaita mukaillen niin valmiuksien kuin tekojenkin osalta. Suhteen osapuolien seksuaalisuuden portaita sovitetaan yhteen juuri kyseiseen suhteeseen, suhteen osapuolille toimivalla tavalla. Kaikki eivät kuitenkaan löydä toiveidensa mukaista kumppania, ja jotkut puolestaan valitsevat pysytellä omaan haluunsa perustuen esimerkiksi salaisen rakkauden portaalla jossakin tietyssä elämänvaiheessa, joten seksuaalisuuden portaat rakentuvat ja näyttäytyvät yksilöllisesti jokaisen ihmisen elämässä. Portaita voi kulkea myös ilman seksuaalisuutta, sillä rakkautta tai romanttisia tunteita voi olla myös ilman seksuaalista halua, tai toisinpäin. Voi olla myös kokematta mitään edellä mainituista. Tärkeintä olisi ehkäpä sen sijaan tiedostaa se, että jokaisella on itsemääräämisoikeus omiin tunteisiinsa, kehoonsa ja seksuaalisuuteensa.

Oman seksuaalisuuden ja seksuaalisen kehityksen läpikäyminen syntymästä tähän hetkeen, ja tästä hetkestä eteenpäin, voi olla tärkeää ihan kenelle tahansa. Erityisesti seksuaalitraumojen kanssa eläville voi olla eheyttävää pohtia, millaisia asioita toivoo omalta seksuaalisuudeltaan nyt, ja erityisesti tästä eteenpäin. Kun tiedostaa, millaisia asioita toivoo omalta seksuaalisuudeltaan, on mahdollista suunnata toivotunlaista seksuaalisuuttaan kohti, omia henkilökohtaisia portaitaan pitkin kuljeskellen, omaa tunnetta kunnioittaen ja kuunnellen.

Lämpimät kiitokset artikkeliin saaduista kommenteista Raisa Cacciatorelle ja Erja Korteniemi-Poikelalle!

Tässä artikkelissa on asiantuntijalausuntojen lisäksi hyödynnetty seuraavia lähdemateriaaleja:

Cacciatore, R. & Korteniemi-Poikela, E. 2018. Rakkaus, ilo, rohkeus: Seksuaalisuuden portaat. Helsinki: Minerva Kustannus Oy.

Cacciatore, R. n.d. Seksuaalisuuden portaat on tunnekasvatusmalli. 

Lapsen seksuaalisuus: Seksuaalisuuden portaat. Väestöliitto 2021. Youtube.

Väestöliitto 2020. Rakas kehoni: Seksuaalisuuden portailla! 

Väestöliitto 2019. Seksuaalisuuden portaat.

Artikkeli on julkaistu lokakuun uutiskirjeessä. Lue koko uutiskirje tästä.

Tilaa maksuton uutiskirje suoraan sähköpostiisi tästä.

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top