Seksuaalineuvonta on matalan kynnyksen apua moninaisiin elämäntilanteisiin

Devostock+We+Have+Lava+Love+HD-ID126487-500x329

Seksuaalineuvonnan tarkoituksena on tarjota matalalla kynnyksellä apua kaikenikäisille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Seksuaalineuvontaan voi hakeutua, kun haluaa käsitellä mitä vain seksuaalisuuteen, sukupuoleen, ihmissuhteisiin, seksuaaliterveyteen tai elämäntilanteen aiheuttamaan seksuaaliseen haasteeseen liittyvää asiaa. Mikään asia ei ole liian pieni tai vähäpätöinen seksuaalineuvonnassa käsiteltäväksi, mikäli aihe mietityttää ja siitä haluaa keskustella koulutetun ammattilaisen kanssa!

 

Suomen Delfins ry:n kohderyhmänä ovat lapsena seksuaaliväkivaltaa kokeneet aikuiset, ja seksuaalineuvontamme yhtenä tarkoituksena voi olla tutkia seksuaaliväkivallan vaikutuksia omaan seksuaalisuuteen. Työskentelyn keskiössä ei siis ole seksuaaliväkivaltakokemuksiin liittyvien yksityiskohtien käsittely. Suomen Delfins ry:n seksuaalineuvonnassa voi seksuaaliväkivallan henkilökohtaisten seurausten lisäksi käsitellä hyvin moninaisia seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita, jotka ovat läsnä elämässä juuri nyt.

Seksuaalineuvonta on turvallinen paikka pohtia ja etsiä ratkaisuja asioihin yhdessä seksuaalineuvojan kanssa. Seksuaalineuvoja ei anna valmiita vastauksia tai ratkaisuehdotuksia asiakkaan tilanteeseen, vaan vastauksia etsitään asiakkaan ja seksuaalineuvojan yhteistyössä.

Seksuaalineuvonta tapahtuu luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa, seksuaalineuvojia sitoo vaitiolovelvollisuus sekä tietoturvallisten toimintatapojen noudattaminen. Asiakkaalla on oikeus asioida seksuaalineuvonnassa halutessaan anonyymina eikä hänestä kerätä mitään henkilö- tai muita tietoja.

Seksuaalineuvonta on luonteeltaan lyhytkestoista ja tavoitteellista työskentelyä. Asiakas ja seksuaalineuvoja määrittelevät yhdessä tavoitteen seksuaalineuvontaprosessille, ja työskentely etenee tavoitteen ohjaamana.

Suomen Delfins ry:n chateissa keskustelut ovat yleensä kertaluonteisia, seksuaalineuvonnan tukisuhteet puolestaan kestävät joitakin kuukausia. Tukisuhteiden kesto on yksilöllistä ja riippuu asiakkaan tarpeista. Tukisuhteet toteutuvat tukinet.netin sivuilla asiakkaan ja seksuaalineuvojan välisenä viestien vaihtona. Chatissa seksuaalineuvontaa toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmämuotoisena. Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden ihmisten läheiset ovat myös tervetulleita seksuaalineuvontaan, mikäli haluaa esimerkiksi keskustella siitä, miten läheisen roolissa voi tukea seksuaaliväkivaltaa kokenutta ihmistä.

Seksuaalineuvonta on keskusteluun perustuva työskentelymuoto, ja se voi sisältää myös palveluohjausta muunlaisiin, mahdollisesti asiakkaan tilanteeseen paremmin soveltuviin palveluihin tai seksuaalineuvonnan rinnalle soveltuviin, täydentäviin palveluihin. Asiakkaalla on myös aina oikeus lopettaa seksuaalineuvonnan prosessi missä tahansa vaiheessa, jos hän ei saa siitä kaipaamaansa apua tai jos seksuaalineuvojan kanssa eivät kemiat kohtaa. Asiakkaan halutessa seksuaalineuvonnan työskentelyssä voidaan hyödyntää myös toiminnallisia menetelmiä, kuten kehollisia harjoitteita, piirtämistä tai mielikuvaharjoitteita.

Seksuaalineuvonta voi toimia ennaltaehkäisevänä palveluna, oikea-aikainen seksuaalineuvonta voi esimerkiksi ehkäistä mahdollisten seksuaaliongelmien vaikeutumista tai pitkittymistä. Seksuaalineuvonta voi myös vähentää tarvetta hakeutua erityispalveluihin, kuten seksuaali- tai psykoterapiaan, joissa työskentelyn painopisteenä voi olla esimerkiksi seksuaaliväkivallan aiheuttamien traumojen käsittely.

 

Seksuaalineuvonnassa  voi käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

 • seksuaalisuuteen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvät kysymykset
 • sukupuolisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvät kysymykset
 • suhdemuotoihin liittyvät kysymykset
 • seksuaaliterveys, kuten seksitaudit, ehkäisy, erektiohäiriöt, kiihottumishäiriöt, yhdyntäkivut
 • seksuaalinen halu ja haluttomuus, halujen eriparisuus kumppaneiden kesken
 • ongelmat läheisyydessä, vuorovaikutuksessa tai tunteiden ilmaisussa
 • kehonkuvaan liittyvät haasteet
 • itsetuntoon liittyvät haasteet
 • eri elämäntilanteisiin liittyvät seksuaalielämän haasteet, kuten ikääntyminen, sairastuminen ja erilaisten sairauksien vaikutus seksuaalielämään, raskaus, lapsiperheen haasteet, vammautuminen, lääkitysten tai elintapojen vaikutus seksuaalisuuteen ja seksielämään
 • seksuaalinen väkivalta ja kaltoinkohtelu
 • seksuaaliset mieltymykset ja fantasiat
 • omat tai toisen ihmisen rajat, turvataidot
 • kriisi- ja muutostilanteet ihmissuhteissa, kuten ero, uskottomuus, suhteen avaaminen
 • seksin harrastaminen ja tekniikat
 • seksin apuvälineet
 • seksiin, seksuaalisuuteen, sukupuoleen liittyvät huolet, pelot, myytit
 • suorituspaineet
 • erilaiset seksiriippuvuudet
 • yksinäisyys, toive kumppanin löytämisestä
 • ihastuminen

 

LÄHTEET:

Klemetti, R. – Raussi-Lehto, E. (toim.) 2016. Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ritamo, M. – Ryttyläinen-Korhonen, K. – Saarinen, S. (toim.) 2011.  Seksuaalineuvonnan tueksi, osa I ja II. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Artikkeli on julkaistu Suomen Delfins ry:n  helmikuun Uutiskirjeessä.

 

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top