Seksuaalineuvonnassa on lupa puhua kaikesta ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvästä

Devostock+Abstract+Abstract+Expressionism+Abstract+Painting+1994837+4k-ID177083-500x333

Seksuaalineuvontaan hakeutumisen syyt ovat moninaisia ja seksuaalineuvontaan hakeutuvien ihmisten elämäntilanteet aina yksilöllisiä. Näin ollen myös jokainen asiakkaan ja seksuaalineuvojan välinen kohtaaminen on yksilöllinen tapahtuma. Seksuaalineuvonta tähtää kuitenkin aina siihen, että seksuaalineuvonnan avulla ihminen menee jotakin itselleen parempaa kohti.

Seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden sisälle mahtuu laaja kirjo erilaisia asioita, joista ihmiset haluavat keskustella seksuaalineuvonnassa. Alla avataan lyhyesti, millaisia teemoja seksuaalineuvonnassa voi muun muassa käsitellä.

Seksuaalisuuden moninaisuus

Seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi mitä kaikkea seksuaalisuuteen ylipäätään kuuluu tai oman seksuaalisen suuntautumisen pohdinta eli ketä kohtaan tuntee tai ei tunne seksuaalista vetovoimaa. Muita aiheita voivat olla oman seksuaalisuuden kohtaaminen, seksuaaliset mieltymykset ja niiden toteuttaminen, tai seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät huolet, pelot ja myytit.

Sukupuolen moninaisuuteen liittyvät esimerkiksi ajatukset, tunteet ja kokemukset omasta sukupuolesta sekä oman sukupuoli-identiteetin tutkiminen.

Ihmissuhteet, suhdemuodot, haasteet läheisissä ihmissuhteissa

Ihmissuhteiden moninaisuuteen liittyvät pohdinnat ovat hyvin yleinen aihepiiri seksuaalineuvonnassa, esimerkiksi voi pohtia millainen suhdemuoto olisi itselle soveltuvin tai mitä läheiseltä ihmissuhteelta toivoo. Erilaisten suhdemuotojen kirjo on valtava, ja niitä voi tutkiskella yhdessä seksuaalineuvojan kanssa.

Erilaisissa suhdemuodoissa ilmenevät ihmisten väliset haasteet ovat myös tyypillinen seksuaalineuvonnassa käsiteltävä aihe.  Haasteena voi olla esimerkiksi ongelmat läheisyydessä, vuorovaikutuksessa tai tunteiden ilmaisussa sekä seksuaalinen halu, halun puute tai halujen eriparisuus kumppaneiden välillä. Kriisi- ja muutostilanteet ihmissuhteissa, kuten ero tai uskottomuus, ovat myös hyvin tyypillisiä syitä hakeutua seksuaalineuvontaan. Yksin elävillä voi puolestaan olla tarvetta puhua yksinäisyyden tunteista, kumppanin löytämiseen tai parisuhteen aloittamiseen liittyvistä toiveista.

Suhde omaan kehoon, itsetunnon vaikutus seksuaalisuuteen

Toisinaan omaan kehoon tai itsetuntoon liittyvät asiat vaikuttavat esimerkiksi seksuaalisuuden toteuttamiseen tai ihmissuhteiden muodostamiseen ja ylläpitämiseen. Myös kaikenlaiset suorituspaineet tai kontrollin tarve oman kehon ja mielen suhteen voivat mietityttää.

Seksuaaliväkivaltaa kokeneilla on usein myös niin sanottuja kehon muistijälkiä, jolloin esimerkiksi kosketus tiettyyn kohtaan kehoa aiheuttaa ahdistusta tai kuvotusta, koska se muistuttaa seksuaaliväkivallan kokemuksesta. Läheisyys ja kosketus voivat ylipäätään tuntua mahdottomilta, kun on joutunut kokemaan seksuaaliväkivaltaa.

Seksuaalineuvonnassa voi pohtia oman kehonkuvan tai itsetunnon merkitystä, harjoitella erilaisia tapoja hyväksyä oma kehonsa tai pohtia, miten omaan kehoon kohdistuva kosketus voisi tuntua hyvältä ja turvalliselta.

Seksuaaliterveys, erilaisten elämäntilanteiden vaikutus seksuaalisuutena ihmissuhteisiin

Yksi keskeinen seksuaalineuvonnan aihepiiri on seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset. Seksuaaliterveyden alle mahtuu paljon erilaisia asioita, kuten ehkäisy- ja lisääntymisasiat ja seksitaudit.  Seksuaalisten toimintojen häiriöitä ovat muun muassa erektion tai orgasmin saamisen tai kiihottumisen vaikeus ja yhdyntäkivut. Useilla sairauksilla, lääkityksillä, vammoilla ja elintavoilla voi olla erilaisia vaikutuksia seksuaalisuuteen ja seksielämään. Seksuaalineuvonnassa voi näistäkin asioista keskustella, mikäli kyseessä ei ole terveydenhuollon asiantuntemusta edellyttävä vaiva.

Ihmissuhteet ja seksuaalisuus elävät ihmisen mukana, ja erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa voi olla omanlaisiaan haasteita ja avun tarpeita. Raskausaika, lapsiperhearki, vaihdevuodet ja ikääntyminen voivat esimerkiksi olla sellaisia vaiheita elämässä, jolloin voi kaivata seksuaalineuvonnan matalan kynnyksen keskusteluapua.

Seksuaalineuvonnassa voi keskustella myös läheisen kanssakäymisen erilaisista tavoista ja seksin apuvälineistä.

Seksuaaliväkivalta, omat ja toisten rajat, turvataidot

Seksuaalineuvonnassa voi käsitellä seksuaaliväkivallan aiheuttamia seurauksia omaan elämään, kuten millä tavoin itseen kohdistunut seksuaaliväkivalta vaikuttaa esimerkiksi omaan kehosuhteeseen, itsetuntoon, läheisten ihmissuhteiden muodostamiseen ja seksuaalisuuteen.

Seksuaalineuvonnassa voi yhdessä seksuaalineuvojan kanssa tunnistaa ja asettaa omia rajojaan oman kehon ja seksuaalisuuden suhteen tai pohtia, miten omat ja toisten ihmisten rajat näkyvät ja vaikuttavat läheisissä ihmissuhteissa. Turvataitojen pohtimisen avulla voi muodostaa itselleen turvallisia toimintatapoja ja tunnetaitoja, joiden avulla on helpompi puolustaa omia rajojaan, muodostaa turvallisia ihmissuhteita ja tiedostaa, millaiset asiat tuovat turvallisuuden tunnetta oman seksuaalisuuden toteuttamiseen.

Hallitsemattomaksi koettu seksuaalisuuden toteuttaminen

Yleinen aihepiiri seksuaalineuvonnassa on myös kaikenlainen seksuaalinen toiminta, joka aiheuttaa ihmiselle ahdistusta, häpeää tai muulla tavoin heikentää hänen hyvinvointiaan. Usein puhutaan riippuvuuksista, kuten seksi- tai pornoriippuvuuksista, mutta hallitsemattomaksi koettu asia voi yhtä hyvin olla jokin muukin sellainen seksuaalisuuteen liittyvä asia, jota ihminen toteuttaa pakonomaisesti ja jonka itse kokee toistuvasti häiritsevän tai estävän hyvinvointiaan, ihmissuhteitaan tai seksuaalisuudestaan nauttimista.

Matalan kynnyksen tukimuotona seksuaalineuvonta voi tukea ihmisen selviytymistä haasteissaan eteenpäin ilman raskaampia palveluita. Sen vuoksi Suomen Delfins ry haluaa madaltaa kynnystä seksuaalineuvontaan hakeutumisessa sekä lisätä tietoa siitä, millaisten teemojen parissa seksuaalineuvonnassa tyypillisesti työskennellään.

Lähteet:

Aaltonen, J. 2012. Turvataitoja nuorille: Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ritamo, M. – Ryttyläinen-Korhonen, K. – Saarinen, S. (toim.) 2011.  Seksuaalineuvonnan tueksi, osa I ja II. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021. Sukupuolen moninaisuus. 

Väestöliitto n.d. Aikuinen ja seksuaaliterveys.

Delfinsin seksuaalineuvonnan tukipalvelut keväällä 2022:

Seksuaalineuvonnan chat on avoinna tämän kevään joka kuukauden viimeinen maanantai

28.2., 28.3., 25.4. ja 30.5. klo 18-20.

Tukinetin ryhmächat seksuaalisuudesta kokoontuu:

16.2. klo 18.00-19.30  Omat rajat seksuaalisuudessa

23.3. klo 18.00-19.30 Oma keho tutuksi

20.4. klo 18.00-19.30 Tältä minä näytän, tällainen minä olen

18.5. klo 18.00-19.30 Romanttiset suhteet

Artikkeli on julkaistu Suomen Delfins ry:n  maaliskuun Uutiskirjeessä.

Tilaa maksuton uutiskirje!

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top