Riippuvuussairaus on aina vahvasti tunne-elämän sairaus, jonka taustalla voi olla lapsuudenaikaisia haavoittavia kokemuksia

addiktio

Artikkeli pohjautuu Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka Oy:n päihdeterapeutti Elina Longan haastatteluun.

Erilaisissa riippuvuuksissa on kyse kroonisesta ja parantumattomasta sairaudesta. Riippuvuudesta on mahdollista toipua, mutta se voi uudelleenaktivoitua pitkän ajan jälkeenkin. Riippuvuussairauksissa ei ole kyse luonteen heikkoudesta tai ihmisen haluttomuudesta päästä eroon riippuvuudesta. Riippuvuussairaus vaikuttaa laajasti ihmisen elämään, vaikutukset ulottuvat fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä henkiseen hyvinvointiin. Riippuvuussairaudessa ihmisen arvomaailma ja moraalikäsitys muuttuu. Alkuun riippuvuus voi korvata ihmisen perustarpeita, mutta hiljalleen perustarpeet väistyvät sairauden ottaessa vallan ihmisestä.

Riippuvuussairauksille tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat riippuvuuden salailu ja kieltäminen. Riippuvuussairaus tarvitsee kiellon toimiakseen. Tunnusomaista on myös muun muassa riippuvuuteen liittyvä selittely, vähättely, järkeily ja vertailu.

Kaikissa riippuvuuksissa on taustalla yritys paeta pahaa oloa ja lievittää kipua

Riippuvuussairaus on aina myös vahvasti tunne-elämän sairaus. Riippuvuuksien taustalla voi olla esimerkiksi lapsuusperheen toimimattomuutta, seksuaaliväkivaltaa, hylätyksi tai kiusatuksi tulemista sekä muunlaisia haavoittavia kokemuksia. Toimimattomuus voi tarkoittaa esimerkiksi väkivaltaa tai vanhempien läsnäolon puutetta lapsuusperheessä. Sukupolvien jatkumo on varsin yleistä riippuvuussairauksissa.

Lapsuuden vaikeat kokemukset voivat aiheuttaa hylätyksi tulemisen pelkoa, joka voi olla yksi riippuvuuden syntymiseen myötävaikuttava tekijä. Konkreettiset hylätyksi tulemisen kokemuksetkaan eivät ole tavattomia juurisyitä riippuvuuden syntymiselle. Emotionaalinen vaille jääminen puolestaan voi saada ihmisen hakemaan hyväksyntää ja rakkautta, jolloin ihminen on altis ajautumaan riippuvuuksien pariin. Vilpitön huomion, rakkauden ja korjaavien kokemusten tarve altistaa myös muiden miellyttämiselle, jolloin haitallisiin ihmissuhteisiin ajautumisen ja hyväksikäytetyksi tulemisen riskit ovat suuria.

Monenlaiset traumaattiset kokemukset voivat synnyttää ihmisessä tarpeen saada olla hetken vapaa haavoittavien kokemusten aiheuttamista vaikeista oloista ja ajatuksista, mikä voi mahdollistua riippuvuuksien kautta. Riippuvuus tuo alkuun helpotusta siihen, ettei tarvitse ajatella ylipäätään mitään ja saa ikään kuin olla joku muu ihminen. Lopulta riippuvuus kuitenkin vain pahentaa kaikkia asioita, ja paha olo tulee takaisin kaksin verroin pahempana.

Seksuaaliväkivallan kokemukset voivat tulla näkyviin riippuvuushoidossa

Myllyhoitoklinikan riippuvuushoidossa mahdollisista seksuaaliväkivallan kokemuksista kysytään rutiiniluontoisesti kaikilta potilailta aivan hoidon alussa. Tämä voi madaltaa kynnystä kertoa koetusta seksuaaliväkivallasta, mikä voi puolestaan olla väylä päästä kosketuksiin riippuvuuden muodostumisen juurisyihin. Riippuvuussairauden ja lapsuudenaikaisen seksuaaliväkivallan välinen yhteys on ilmiö, joka näkyy riippuvuussairauksien hoidossa, koskettaen kaikkia sukupuolia.

Koettu seksuaaliväkivalta voi näkyä riippuvuushoidossa siten, että ihminen ei tiedosta kokeneensa seksuaaliväkivaltaa, mutta on lähtenyt myöhemmin toistamaan traumaansa esimerkiksi tarjoamalla vastikkeellista seksiä mahdollistaakseen päihteiden saannin tai pelaamisensa. Tunteiden ilmaisu ja käsittely voi olla vaikeaa. Tiedostamattomat seksuaaliväkivallan kokemukset voivat näkyä esimerkiksi epämääräisenä vihaisuutena tai itseä tai muita vahingoittavana toimintana, mutta ihminen ei tunnista syytä tunteilleen tai toiminnalleen. Tällöin vasta riippuvuushoidon aikana ihminen saattaa oivaltaa, että riippuvuuden taustalla onkin seksuaaliväkivallan kohteeksi joutumisen kokemuksia.

Lapsuudenaikaisen seksuaaliväkivallan vaikutukset voivat näkyä aikuisilla riippuvuussairauksista kärsivillä myös alhaisena omanarvon tunteena, läheisyyden pelkona, itseinhona, epämääräisinä kehollisina tuntemuksina, miellyttämisen tarpeena, seksuaalisena rajattomuutena tai itseä vahingoittavana seksuaalisena käytöksenä. Syyllisyyden ja häpeän tunteet ovat yleisiä, ja ne usein ne liittyvät sekä koettuun seksuaaliväkivaltaan että itse riippuvuuteen. Riippuvuussairauden hoidossa ihmisen toipumisen kannalta on tärkeää työstää näitä vahingollisten kokemusten pohjalta sisäistyneitä ajatus-, toiminta- ja tunnetason haavoja esimerkiksi tiiviillä tunnetyöskentelyllä.

Yksi seksuaaliväkivaltaan liittyvä erityispiirre erityisesti on se, että päihdemaailmassa herkästi kohdistetaan seksuaaliväkivaltaa päihteitä tavoitteleviin henkilöihin, toisaalta sitä käytetään nöyryyttämisen keinona velkojien toimesta. Erityisesti miesten voi olla äärimmäisen vaikeaa puhua päihdemaailmassa kokemastaan seksuaaliväkivallasta häpeän sekä seksuaaliväkivallan raakuuden vuoksi.

 

Mistä apua?

Päihdekuntoutus: Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka

Vertaistukea sote-alan ammattilaisille päihdeongelmissa: Versot-hanke

Hallitsematon syöminen ja ruokariippuvuus: Ahky

Artikkeli on julkaistu Suomen Delfins ry:n uutiskirjeessä 7-2023.

Tilaa uutiskirje suoraan omaan sähköpostiisi tästä.

 

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top