Suomen Delfins ry

Puhelin- ja verkkoauttamisen eettiset periaatteet

Puhelin- ja verkkoauttamisen eettiset periaatteet

Oikeudet ja velvollisuudet verkkopalvelussa

 • Yhteydenottajalla on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen palveluun
 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, minkä ikäisille palvelu on tarkoitettu
 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, voiko hän ottaa yhteyttä nimettömänä
 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, missä määrin keskustelu on luottamuksellista
 • Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin
 • Yhteydenottajalla on oikeus saada tietoa palvelusta ja sen järjestäjästä, tietosuojasta ja tietojen käsittelystä sekä antaa palautetta palvelusta
 • Yhteydenottajalla on velvollisuus noudattaa palveluiden sääntöjä

Verkossa toimivan päivystäjän oikeudet ja velvollisuudet

 • Päivystäjä on vapaaehtoinen tai palkattu työntekijä
 • Päivystäjällä on oikeus saada tehtäväänsä koulutusta ja säännöllistä ohjausta
 • Päivystäjällä on oikeus tietää, voiko hän pysyä palvelussa nimettömänä
 • Päivystäjällä on oikeus olla suostumatta epäasialliseen kohteluun
 • Päivystäjällä on velvollisuus puuttua sääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen
 • Päivystäjä on palvelussa sitoutunut toimimaan taustaorganisaationsa toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisesti
 • Päivystäjällä on oikeus luopua vaitiolovelvollisuudesta, mikäli tulee ilmi suunnitteilla oleva tai jo tapahtunut vakava rikosasia tai lastensuojelullinen huoli. Luopuessaan vaitiolovelvollisuudesta päivystäjän on ilmoitettava siitä yhteydenottajalle mahdollisuuksien mukaan.
 • Päivystäjä on keskustelussa yhteydenottajaa varten
 • Päivystäjä ei käsittele keskustelussa omia ongelmiaan
 • Päivystäjän antama ohjaus on asianmukaista ja luotettavaa. Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
 • Päivystäjä voi tarjota vaihtoehtoja, mutta ei tee päätöksiä yhteydenottajan puolesta.
 • Päivystäjä ei pidä yhteyttä yhteydenottajiin työajan ulkopuolella

Luottamuksellisuus

Päivystäjällä on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut yhteydenottajan ja päivystäjän välillä ovat luottamuksellisia. Ilmoitusvelvollisuutta vaativissa tilanteissa noudatetaan Suomen lakia.

Joissakin tilanteissa Suomen lain mukaiset ilmoitusvelvollisuudet ohittavat vaitiolovelvollisuuden.

Ilmoitusvelvollisuus

Jos alaikäiseen epäillään kohdistuneen rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Esimerkiksi jos alaikäinen on joutunut pahoinpitelyn tai törkeän pahoinpitelyn uhriksi. Tällaisessa tilanteessa pyrimme kertomaan asiakkaalle, jos on välttämätöntä ottaa yhteyttä lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös suunnitteilla olevia vakavia rikoksia.

Anonyymius

Keskustelut käydään pääasiallisesti nimettömänä. Anonyymius koskee sekä yhteydenottajaa että päivystäjää. Palvelun tarjoaja ei selvitä yhteydenottajan henkilöllisyyttä.

Yhdenvertaisuus ja yhteydenottajan kunnioitus

Puhelin- ja verkkoauttamisen palvelujen tavoitteena on yhteydenottajan auttaminen. Palveluilla ei ole muita tarkoitusperiä. Päivystäjä kohtaa yhteydenottajan arvostavasti ja ihmisarvoa kunnioittavasti. Päivystäjä kunnioittaa yhteydenottajan itsemääräämisoikeutta ja ratkaisuja.

Kiireettömyys

Päivystäjällä on aikaa yhteydenottajalle. Yhteydenottaja ja hänen asiansa ovat keskustelun keskiössä. Yhteydenottaja tulee kuulluksi ja kohdatuksi.

Voittoa tavoittelemattomuus

Puhelin- ja verkkoauttaminen on yleishyödyllistä toimintaa, eikä palvelun tarjoaja saa siitä taloudellista hyötyä. Kulut yhteydenottajalle aiheutuvat ainoastaan yhteyden muodostamisesta palveluun.

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top