Mitä seksuaalineuvonta on?

seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on seksuaalisuuteen, seksiin, sukupuoleen ja ihmissuhteisiin liittyvien asioiden työstämistä luottamuksellisessa ja vuorovaikutteisessa asiakkaan ja työntekijän välisessä suhteessa. Seksuaalineuvonta on keskusteluun perustuva, prosessinomainen työmuoto, jossa kartoitetaan tilanne ja asiakkaan toivoma suunta, määritellään yhdessä tavoite ja etsitään ja sovelletaan asiakkaalle sopivia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite auttaa kiinnittämään huomiota olennaiseen, konkretisoi työskentelyä ja vahvistaa asiakkaan omaa toimijuutta ja vastuunottoa. Toisinaan tavoitteellisen työskentelyn myötä syntyvä ratkaisu voi olla ajatuksen muuttuminen, ei välttämättä jonkin asian muuttuminen. Tapaamiskertoja on tyypillisesti 1–5 kertaa.

 

Seksuaalineuvonnan vaiheet

Seksuaalineuvontaprosessin vaiheita ovat aloitus-, käsittely- ja lopetusvaihe. Myös jokainen yksittäinen seksuaalineuvontatapaaminen sisältää useimmiten kaikki nämä vaiheet. Tyypillisesti nämä eri vaiheet sisältävät seuraavanlaisia asioita:

 1. Aloitusvaihe:
 • Asiakkaan tilanteen kartoitus (tulosyy, tavoitteet ja tarvittaessa tarpeelliset taustatiedot)
 • Työskentelyn raameista ja jatkosta sopiminen
 • Selvitellään, minkä asian äärellä ollaan ja mitä kohti prosessissa lähdetään kulkemaan
 • Tilanteen kartoituksessa voidaan käydä läpi esimerkiksi asiakkaan yleistä ihmissuhde- tai elämäntilannetta, hankalia elämänkokemuksia, voimavaroja, mahdollisia toiminnallisia haasteita tai sairauksia sekä muita asiakkaan tilanteeseen mahdollisesti vaikuttavia asioita kokonaiskuvan saamiseksi
 1. Käsittelyvaihe:
 • Selkiytetään tavoitetta, rajataan käsiteltäviä aiheita ja keskitytään yhdessä sovittuun teemaan. Tavoitteiden mielekkyyttä ja realistisuutta voi myös tarkistella prosessin edetessä. Tärkeitä teemoja saattaa olla useampia, joten usein pyritään löytämään niistä tärkein käsiteltäväksi
 • Työskentelyn painopiste on nykyhetkessä ja (lähi)tulevaisuudessa
 • Käsittelyvaiheessa työskentely on yksilöllistä ja asiakaslähtöistä, asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävää. Käsittelyvaiheessa voidaan tarvittaessa käyttää erilaisia tehtäviä, harjoitteita ja menetelmiä työskentelyn tukena
 1. Lopetusvaihe:
 • Yhteinen työstäminen päätetään ja tehdään yhteenveto prosessista
 • Tarvittaessa sovitaan mahdollisesta jatkosta, esimerkiksi seksuaali- tai pariterapiaan hakeutumisesta
 • Lopetusvaiheessa on tärkeää myös tarkastella vielä asiakkaan voimavaroja sekä pohtia, millaiset asiat jatkossa kannattelevat

Voit varata ajan keskustelulle seksuaalineuvojan kanssa kalenteristamme. Jatkossa voit sopia jatkoajat suoraan keskustelun yhteydessä.

Lue lisää aiheesta:

Seksuaalisuuden portaat tekevät näkyväksi seksuaalisen kehityksen kokonaisvaltaisuuden

Seksuaalisuuden portaat askel askeleelta

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top