Mies, tarinasi voi auttaa! Osallistu: väitöstutkimus

Mies metsässä vapautuneen oloisena.

Väitöstutkimus

Suomen Delfins ry on mukana välittämässä tietoa väitöskirjatutkija Kristiina Raatevaara-Cameronin tutkimuksessa, jossa hän tutkii mieheksi itsensä kokevien henkilöiden lapsena koetun seksuaaliväkivaltakokemuksen esiin tuomista.
Jos koet kuuluvasi tähän joukkoon, esitämme lämpimän pyyntömme osallistua Kristiinan tutkimukseen. Alempana löytyy ohjeet ja linkki. Ajallisesti ja työmäärällisesti väitöstutkimus vaikuttaa osallistujille erittäin kohtuulliselta.
Tarinallasi on merkitystä! Tarinasi voi auttaa väitöstutkimuksen kautta!

Mies metsässä vapautuneen oloisena.

KIRJOITELMAPYYNTÖ/HAASTATTELUPYYNTÖ LAPSENA SEKSUAALIVÄKIVALTAA KOKENEILLE HENKILÖILLE

Tutkimuksen nimi
Lapsena koetun seksuaaliväkivaltakokemuksen esiintuominen miesten näkökulmasta

Men disclosing the experienced sexual violence as a child

Tutkimuksen toteuttaja
Väitöstutkija Kristiina Raatevaara-Cameron, Oulun yliopisto

Tutkimuksen tarkoitus

Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää lapsena koetun seksuaaliväkivallan paljastamiseen liittyviä tekijöitä. Lapsena koettu seksuaaliväkivalta on laajasti tutkittu ilmiö ja tutkimusta esimerkiksi seksuaaliväkivallan vaikutuksista on runsaasti. Vähemmän tutkimusta on kuitenkin siitä millä tavoin koetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä kerrotaan ja millä tavoin se on paljastunut. Tutkimukseen voi osallistua kaikki yli 16 vuotta täyttäneet henkilöt, sukupuolesta riippumatta, jotka ovat kokeneet lapsena seksuaalista väkivaltaa. Tämä tutkimus kohdistuu kuitenkin erityisesti pojiksi ja miehiksi identifioituneiden henkilöiden kokemuksiin, koska poikien voi olla vaikeampi kertoa väkivaltakokemuksistaan. Tämä puhumisen haaste johtuu muun muassa siitä, että poikia ja miehiä ei mielletä suomalaisessa yhteiskunnassa yhtä helposti uhreiksi kuin tyttöjä ja naisia.

Tutkimuksen kulku

Tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa haastatteluun osallistumista tai kirjoitelman kirjoittamista. Mikäli haluatte, voitte havainnollistaa kokemuksianne esimerkiksi myös piirustuksien, päiväkirjamerkintöjen tai muun kirjallisen materiaalin avulla.

Kirjoitelmat voi halutessaan kirjoittaa nimettöminä: https://link.webropol.com/s/kirjoituspyynto-oulu

Kirjoitelmat voi myös lähettää joko sähköisesti: kristiina.raatevaara-cameron@oulu.fi tai postitse: Helena Louhela (KTK)

PL 2000, 90014 Oulun yliopisto

Kirjoitelmia vastaanotetaan 31.7.2023 asti.

Tutkijan yhteystiedot

Tutkimuksen toteuttavana tutkijana toimii: Kristiina Raatevaara-Cameron, KM, +358504712421kristiina.raatevaara-cameron@oulu.fi

Tutkimuksen pääohjaajana toimii: Johanna Hiitola, yliopistonlehtori, YTT, dosentti, 0294483748, johanna.hiitola@oulu.fi

Tutkimuksen toisena ohjaajana toimii: Helena Louhela, tutkijatohtori, KT, 0294484685, helena.louhela@oulu.fi

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Kirjoitelmat voi kirjoittaa nimettöminä. Mikäli kuitenkin haluatte osallistua myös haastatteluun, voitte jättää yhteystietonne tutkijalle. Näitä kerättyjä yhteystietoja (puhelinnumero/sähköpostiosoite) säilytetään koodi- tai peitenimen avulla suojatulla verkkolevyllä, ja tuhotaan viisi vuotta väitöstutkimuksen valmistumisen jälkeen. Teiltä kerätty kirjallinen materiaali (kirjeet, päiväkirjamerkinnät, piirustukset) säilytetään skannattuna suojatulla verkkolevyllä viisi vuotta väitöstutkimuksen valmistumisesta, jonka jälkeen ne tuhotaan. Mikäli kirjallisissa materiaaleissa käy ilmi henkilötietoja tai tunnistettavia tietoja, ne poistetaan ennen materiaalien arkistointia.

Mikäli haluatte osallistua haastatteluun, yhden haastattelun kesto on noin 1–1,5 tuntia, ja ne voidaan järjestää etänä. Haastattelut äänitetään, jonka jälkeen kerätty äänite litteroidaan, jolloin aineistosta poistetaan tunnistetiedot.

Tunnisteeton aineisto säilytetään tutkimuksen toteuttajan tietokoneella, johon muilla ei ole pääsyä. Tutkimuksen päätyttyä kirjallista anonymisoitua aineistoa säilytetään erillisenä muistitallenteena suojatulla verkkolevyllä, jonka jälkeen se tuhotaan viisi vuotta tutkimuksen päättymisestä. Tutkimuksen toteuttaja Kristiina Raatevaara-Cameron huolehtii aineiston säilytyksestä ja tuhoamisesta. Anonymisoitua aineistoa voivat lukea myös hänen ohjaajansa, Johanna Hiitola sekä Helena Louhela, ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia. Tutkimuksessa ei luovuteta tietojanne muille osapuolille.

Tutkimustuloksista tiedottaminen & tutkimuksen julkaiseminen

Sinulla on mahdollisuus saada luettavaksesi valmis julkaistu väitöskirja sähköisessä muodossa. Mikäli aineistosta kirjoitetaan ja julkaistaan myös muita kirjallisia julkaisuja, sinulla on mahdollisuus pyytää myös nämä tuotokset itsellesi luettavaksesi.

Tutkimus julkaistaan Oulun yliopiston julkaisuarkistossa Jultikassa sen valmistuttua. Tutkimustuloksista voidaan lisäksi raportoida kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä julkaisuissa, konferensseissa ja seminaareissa niin, ettei yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa. Tutkimuksen toteuttaja voi käyttää aineistoa myös väitöskirjan jälkeisiin julkaisuihinsa. Kaikki kerätty aineisto tuhotaan viisi vuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen, mutta käytännössä aineistoa sisältäviä tieteellisiä artikkeleita voi julkaista myös tämän viiden vuoden aikarajan jälkeen.

Apua tapahtuneen kohtaamiseen ja käsittelyyn

Oletko joutunut lapsena tai nuorena kokemaan seksuaalista hyväksikäyttöä, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa? Oletko nyt aikuinen, ja asia vaivaa sinua?
Lapsena kohdattu seksuaalinen kaltoinkohtelu satuttaa, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä toipua.

Ota rohkeasti yhteyttä – tuemme ja autamme sinua eteenpäin!

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top