Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta

kopio-instagram-2-6-2

On totuttu ajattelemaan, että lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneet ovat yleensä miehiä. Silloin jää huomaamatta, että myös naiset voivat niihin syyllistyä. Rikostilastoissa naisten osuus on vaihdellut 6–12 prosentin välillä, mutta uhritutkimuksissa naisten osuus tekijöistä on ollut 17–44 prosenttia. Naisten tekotavat poikkeavat miesten tekotavoista siten, että naispuolisen hyväksikäyttäjän uhri on usein oma tai omaan lähipiiriin kuuluva lapsi, minkä vuoksi heidän rikoksensa paljastuvat vielä harvemmin kuin miesten tekemät.

Syyt sille, miksi aikuinen tai toinen nuori kohdistaa seksuaalisia tekoja alaikäisiin lapsiin voivat olla hyvinkin monenlaisia.

Osalla tekijöistä syyllistymisen syynä ovat pääasiassa muut tekijät kuin lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus. Näitä tekijöitä voivat olla muun muassa:

  • tekijän oma kehitysviivästymä
  • tunne-elämän säätelyyn liittyvät ongelmat
  • vaikeudet tasa-arvoisten seksuaalisuhteiden rakentamisessa, siihen liittyvät sosiaaliset taidot ja itsetunto
  • addiktoitunut pornon käyttö
  • tunneköyhyys, empatian ja myötätunnon puute ja niihin liittyvä itsekkyys

Osalla lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneistä oma psyykkinen kehitys ei vastaa omaa kehollista ikää. Tällöin henkilö saattaa hakeutua itseään huomattavasti nuorempien seuraan. Lasten kanssa aikaa viettäessä hänellä saattaa herätä aikuisen kehon seksuaaliset reaktiot, joita hän ei hallitse. Hän ei myöskään ymmärrä vahingoittavansa lasta tehdessään seksuaalisia tekoja tälle.

Osalla henkilöistä tasavertaisten seksuaalisten suhteiden rakentaminen omaan ikäryhmään kuuluvien kanssa tuntuu vaikealta tai ylivoimaiselta, vaikka henkilö kokisi omaan ikäryhmäänsä kuuluvat seksuaalisesti kiinnostaviksi. Syynä voi olla lapsuuden- tai nuoruudenaikainen jatkuva kokemus kiusatuksi tulemisesta, turvaton kasvuympäristö tai jokin muu itsetuntoa vaurioittava historia. Silloin voi tuntua helpommalta hallita kontaktia suhteissa itseä nuorempiin nuoriin tai lapsiin, jotka ovat helpommin manipuloitavissa. Syynä lapsiin kohdistuneisiin seksuaalisiin tekoihin voi olla paitsi heikko itsetunto niin myös sosiaalisten taitojen puute omaan ikäryhmään kuuluvien keskuudessa.

Joillakin rikoksiin syyllistyneillä intiimiys ja seksuaalisuus ovat sekoittuneet keskenään. Syynä siihen voi olla esimerkiksi varhaiset traumaattiset kokemukset. Tällöin lapsen herkkä läheisyys voi aiheuttaa aikuisessa tahattoman seksuaalisen virittymisen ja kiihottumisen. Jos aikuinen ei pysty hallitsemaan tilannetta riittävän hyvin, voi se johtaa lapsen seksuaaliseen kaltoinkohteluun. Esimerkiksi perheen sisäisen insestin taustalla voi olla tällainen dynamiikka. Usein siihen voi liittyä aikuisella myös muita tunne-elämän ja vuorovaikutuksen ongelmia. Tällaisen teon jälkeen osa aikuisista kokee voimakasta syyllisyyttä ja häpeää toiminnastaan. Osa tekijöistä saattaa kuitenkin kokea, että kontakti lapseen on tuntunut vain hyvältä eikä ymmärrä tekemäänsä vahinkoa.

Joillakin henkilöillä heidän tekojensa taustalla on ollut vaikeudet rakentaa riittävän turvallista intiimiä seksuaalista suhdetta aikuisen ihmisen kanssa. Syy tähän voi olla turvattomuus varhaisissa kiintymyssuhteissa. Silloin henkilö voi yksinäisyytensä keskellä ottaa oman lapsensa tai lähipiiriinsä kuuluvan lapsen ikään kuin kumppanin korvikkeeksi, koska kontakti lapseen tuntuu riittävän turvalliselta ja hallittavalta.

Varhain kehittyneet ongelmat tunteiden tunnistamisessa, niiden nimeämisessä ja säätelyssä voivat olla yksi selittävä tekijä, jos henkilö on seksuaalisessa kanssakäymisessä oman tai lähipiiriinsä kuuluvan lapsen kanssa, vaikka hänen seksuaalinen kiinnostuksensa suuntautuisi pääasiassa aikuisiin. Tällöin henkilön suhde omiin tunteisiin ei ole eriytynyt, ja tunteiden tunnistamisen ja turvallisesti ilmaisemisen taidot eivät ole kehittyneet. Hän on voinut oppia jo nuorena, että seksin avulla voi rauhoittaa omaa mieltään ja hillitä ahdistustaan. Jos hän ei ole oppinut hyödyntämään sosiaalista tukea ollessaan stressaantunut, voivat stressi ja turhautuminen johtaa vihaan ja vaikeuteen hallita tunteita, mikä mahdollistaa itsekkään seksuaalisen toiminnan lapsen koskemattomuutta rikkoen.

Varsinkin silloin, kun yli 18-vuotias nuori tai aikuinen houkuttelee netissä lapsilta alastonkuvia tai muulla tavoin netin kautta hakee seksikontaktia itseään nuorempiin, yksi selittävä tekijä voi olla varhainen runsas pornon käyttö yhdistettynä yksinäisyyteen. Lisäksi porno on voinut ollut ainoa keino tutustua seksuaalisuuteen ja hakea lohdutusta ahdistukseen. Kyseisille henkilöille ei ole kehittynyt empatiataitoja, minkä vuoksi he näkevät nuoret vain seksiobjekteina. Addiktoituneeseen seksikäyttäytymiseen liittyy osalla virikkeiden määrän ja rajuuden kasvu, jolloin kiinnostus voi ohjautua myös nuoriin ja lapsiin.

Osalla lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneistä on rikollista käyttäytymistä edistäviä asenteita ja uskomuksia. Heillä on usein miehistä valtaa korostavat asenteet, ja he asettavat itsensä ja tarpeensa muiden yläpuolelle, mutta myös naisilla voi olla vastaavaa käyttäytymistä. He ovat välinpitämättömiä lapsiin ja seksuaalisuuteen liittyvää normistoa kohtaan ja voivat hyödyntää kaikki mahdollisuudet itsensä tyydyttämiseen ja lapsen vahingoittamiseen.

Jussi Nissinen
Psykoterapeutti (Valvira)
Perhe- ja verkostoterapeutti (VET)
Hahmoterapeutti (ET)

Artikkeli on julkaistu Suomen Delfins ry:n elokuun uutiskirjeessä  2/2-2022.

Lue koko uutiskirje tästä.

Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi tästä.

 

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top