Haastattelupyyntö

birth-2730416_1280

Huomio! Haastateltavat ovat löytyneet. Kiitos kaikille yhteydenottajille!

 

SAATEKIRJE

Oletko kohdannut seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa elämäsi aikana ja oletko synnyttänyt sen jälkeen? Haluaisitko kertoa meille synnytyskokemuksestasi sekä siitä, mitä olisit erityisesti toivonut kätilöiden ottavan huomioon synnytyksesi aikana?

Olemme kätilöopiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäytetyötämme aiheesta ”seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden naisten synnytyskokemukset”. Opinnäytetyömme toteutetaan yhteistyössä Vuolle Setlementti Ry Oulun Tyttöjen Talon sekä Suomen Delfins Ry:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla, millaisia synnytyskokemuksia elämänsä aikana seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneilla naisilla on ja lisäksi kerätä tietoa siitä, millaisia asioita kätilöiden tulisi ottaa erityisesti huomioon heidän kohtaamisessaan ja hoidossa synnytysosastoilla. Tavoitteenamme on kehittää ja tuoda esille tutkimuksessa kertyneen tiedon pohjalta niitä tietoja ja taitoja, joita kätilöiltä erityisesti toivotaan seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden hoidossa synnytysosastoilla.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen aineiston keruu tapahtuu etäyhteydellä toteutettavalla haastattelulla. Haastattelut pyritään toteuttamaan syksyn 2021 aikana. Haastattelut ovat avoimia tilanteita, jossa haastateltava saa kertoa synnytyskokemuksestaan ja toiveistaan omin sanoin. Haastattelutilanteissa pyydämme haastateltavaa kertomaan omasta synnytyskokemuksestaan sekä toiveistaan juuri sen verran ja sillä tavalla, minkä haastateltava tuntee hyväksi. Tarkoituksenamme ei ole saada tietoa seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallan kokemuksesta tai sen yksityiskohdista. Toivoisimme, että haastattelutilanteen ääni voitaisiin nauhoittaa, jotta kertomuksesi voidaan huomioida kokonaisuudessaan. Tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti säilytetään koko tutkimuksen ajan, eikä haastateltavien tietoja tuoda esille missään tutkimuksen vaiheessa. Kertomukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja mahdolliset haastatteluiden äänitteet tuhotaan tutkimuksen päätteeksi. Haastatteluun on käytettävissä aikaa puolesta tunnista tuntiin riippuen siitä, kuinka laajasti haluat kokemuksistasi kertoa. Tutkimukseen tuomasi tieto on tärkeässä asemassa kätilöiden ja kätilöopiskelijoiden tietotaidon kehittämisessä.

Opinnäytetyömme on tarkoitus valmistua alkuvuoteen 2022 mennessä. Valmiiseen tutkimukseen voi tutustua Theseus-julkaisuarkistossa. Halutessasi osallistua tutkimukseen voit ottaa suoraa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen o9kosa00@students.oamk.fi. Vastaamme mielellämme tutkimukseemme liittyviin kysymyksiin. Suuri kiitos osallistumisestasi!

Ystävällisin terveisin,

Kätilöopiskelijat Sanni Kosonen ja Emma-Sofia Orreveteläinen, Oulun Ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön ohjaajat Satu Rainto ja Minna Manninen

Yhteistyökumppanit Vuolle Setlementti Ry Oulun Tyttöjen Talo ja Suomen Delfins Ry

Tuoreimmat tiedotteet

Viikko 23

2.6.2023

Silmänliiketerapia (EMDR)

31.5.2023

Viikko 22

26.5.2023

Viikko 21

19.5.2023

Viikko 20

12.5.2023

Tunnistatko omat vahvuutesi?

5.5.2023

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

SOITA NEUVONTA­PUHELIMEEN

Puhuminen helpottaa!
Neuvomme
ja autamme sinua eteenpäin.
Neuvontapuhelin
050 583 5000

ma 9-10, to 13-14

Varaa itsellesi sopiva aika puhelintapaamiseen:
Ajanvarauskalenteri

JUTTELE KANSSAMME CHATISSA

Koulutetut chatpäivystäjät neuvovat, auttavat ja tukevat sinua verkossa.

Chat ma 12-14 
(lisäksi kerran kuussa ilta-aika)

Varaa itsellesi sopiva aika chattiin:
Ajanvarauskalenteri

TULE KESKUSTELU­RYHMÄÄN

Tule keskustelemaan ja saamaan vertaistukea samaa kokeneilta liveryhmässä tai chatissa. 

Tapaamisia 
eri puolella Suomea ja verkossa.
Katso paikkakunnat ja ajat:

APUA TUKISUHTEESTA

Tukisuhde oman voinnin pohdintaan koulutetun tukihenkilön kanssa.

TAI

Seksuaalineuvonnan tukisuhde oman itsen ja/tai parisuhteen pohdintaan koulutetun tukihenkilön kanssa.

SOITA NEUVONTAPUHELIMEEN

Neuvontapuhelin apunasi.
050 583 5000

ma 9-10, to 13-14

Varaa sinulle sopiva aika puhelintapaamiseen:
Ajanvarauskalenteri

JUTTELE KANSSAMME CHATISSA

Koulutetut vapaaehtoistyöntekijät neuvovat, auttavat ja tukevat sinua verkossa.
Chat ma 12-14
(lisäksi kerran kuussa ilta-aika)

Varaa sinulle sopiva aika chattiin:
Ajanvarauskalenteri

TULE KESKUSTELURYHMÄÄN

Keskustelua ja vertaistukea samaa kokeneilta, turvallisesti ja ohjatusti livenä ja chatissa.


Tapaamisia eri puolella Suomea
ja verkossa.
Katso paikkakunnat ja ajat:

APUA TUKISUHTEESTA?

Tukisuhde oman voinnin pohdintaan koulutetun tukihenkilön kanssa.
TAI
Seksuaalineuvonnan tukisuhde oman itsen ja/tai parisuhteen pohdintaan koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top