Haastattelupyyntö

birth-2730416_1280

Huomio! Haastateltavat ovat löytyneet. Kiitos kaikille yhteydenottajille!

 

SAATEKIRJE

Oletko kohdannut seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa elämäsi aikana ja oletko synnyttänyt sen jälkeen? Haluaisitko kertoa meille synnytyskokemuksestasi sekä siitä, mitä olisit erityisesti toivonut kätilöiden ottavan huomioon synnytyksesi aikana?

Olemme kätilöopiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäytetyötämme aiheesta ”seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden naisten synnytyskokemukset”. Opinnäytetyömme toteutetaan yhteistyössä Vuolle Setlementti Ry Oulun Tyttöjen Talon sekä Suomen Delfins Ry:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla, millaisia synnytyskokemuksia elämänsä aikana seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneilla naisilla on ja lisäksi kerätä tietoa siitä, millaisia asioita kätilöiden tulisi ottaa erityisesti huomioon heidän kohtaamisessaan ja hoidossa synnytysosastoilla. Tavoitteenamme on kehittää ja tuoda esille tutkimuksessa kertyneen tiedon pohjalta niitä tietoja ja taitoja, joita kätilöiltä erityisesti toivotaan seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden hoidossa synnytysosastoilla.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen aineiston keruu tapahtuu etäyhteydellä toteutettavalla haastattelulla. Haastattelut pyritään toteuttamaan syksyn 2021 aikana. Haastattelut ovat avoimia tilanteita, jossa haastateltava saa kertoa synnytyskokemuksestaan ja toiveistaan omin sanoin. Haastattelutilanteissa pyydämme haastateltavaa kertomaan omasta synnytyskokemuksestaan sekä toiveistaan juuri sen verran ja sillä tavalla, minkä haastateltava tuntee hyväksi. Tarkoituksenamme ei ole saada tietoa seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallan kokemuksesta tai sen yksityiskohdista. Toivoisimme, että haastattelutilanteen ääni voitaisiin nauhoittaa, jotta kertomuksesi voidaan huomioida kokonaisuudessaan. Tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti säilytetään koko tutkimuksen ajan, eikä haastateltavien tietoja tuoda esille missään tutkimuksen vaiheessa. Kertomukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja mahdolliset haastatteluiden äänitteet tuhotaan tutkimuksen päätteeksi. Haastatteluun on käytettävissä aikaa puolesta tunnista tuntiin riippuen siitä, kuinka laajasti haluat kokemuksistasi kertoa. Tutkimukseen tuomasi tieto on tärkeässä asemassa kätilöiden ja kätilöopiskelijoiden tietotaidon kehittämisessä.

Opinnäytetyömme on tarkoitus valmistua alkuvuoteen 2022 mennessä. Valmiiseen tutkimukseen voi tutustua Theseus-julkaisuarkistossa. Halutessasi osallistua tutkimukseen voit ottaa suoraa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen o9kosa00@students.oamk.fi. Vastaamme mielellämme tutkimukseemme liittyviin kysymyksiin. Suuri kiitos osallistumisestasi!

Ystävällisin terveisin,

Kätilöopiskelijat Sanni Kosonen ja Emma-Sofia Orreveteläinen, Oulun Ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön ohjaajat Satu Rainto ja Minna Manninen

Yhteistyökumppanit Vuolle Setlementti Ry Oulun Tyttöjen Talo ja Suomen Delfins Ry

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top