Kirjoitelmapyyntö lapsena seksuaaliväkivaltaa kokeneille miehille

mies2

Tutkimuksen nimi
Lapsena koetun seksuaaliväkivaltakokemuksen kertominen miesten näkökulmasta: intrapersoonallinen, intrapersoonallinen ja sosiokulttuurinen ulottuvuus

(Men disclosing the experienced sexual violence as a child: the intrapersonal, interpersonal, and sociocultural dimensions of disclosure)

 

Tutkimuksen toteuttaja
Väitöstutkija Kristiina Raatevaara-Cameron, Oulun yliopisto

 

Tutkimuksen tarkoitus

Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tarkastella lapsena koetun seksuaaliväkivallan paljastamista erityisesti miesselviytyjien näkökulmasta tarkasteltuna. Seksuaaliväkivaltakokemuksesta puhuminen voi olla haastavaa, sillä esimerkiksi ympäröivä kulttuuri voi vaikuttaa väkivaltakokemuksesta kertomiseen, sekä kertomatta jättämiseen. Suomalaisen kulttuurin suhteellisen jäykkä maskuliinisuuskuva voidaan nähdä eräänä väkivaltakokemuksen paljastamista estävänä tekijänä. Tämän lisäksi sekä uhrin että tekijän sukupuolen merkitys voi korostua apua haettaessa; naiset ja tytöt voidaan asettaa herkemmin passiiviseen uhrin asemaan, kuin miehet ja pojat. Lapsuuden trauman käsittelyn kannalta seksuaaliväkivaltakokemuksesta puhuminen ja sen käsittely on kuitenkin olennaista, joten on tärkeää ottaa tutkimuksen keskiöön miesselviytyjien rooli seksuaaliväkivallan monimutkaisella kentällä. Lapsena koettu seksuaaliväkivalta on yhä edelleen verhoutunut hiljaisuuden ja häpeän kiemuroihin. Seksuaaliväkivaltakokemuksesta selvinneet miehet eivät välttämättä sovi ympäristön luomaan ja ylläpitämään ”miehen muottiin”, jonka vuoksi hyväksikäytöstä kertominen ja sen paljastaminen voi viivästyä, tai selviytyjä voidaan vaientaa. Tällä hetkellä aiheesta löytyy tutkimusta suhteellisen niukasti, joten tutkimukseni avulla pyrin tuottamaan uutta tieteellistä tietoa sekä miesselviytyjille itselleen, ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

 

Tutkimuksen kulku

Tutkimukseen voivat osallistua yli 16 vuotta täyttäneet mieheksi identifioituvat henkilöt, jotka ovat kokeneet lapsena seksuaalista väkivaltaa. Tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa kirjoitelman kirjoittamista. Mikäli haluatte, voitte havainnollistaa kokemuksianne esimerkiksi myös piirustuksien, päiväkirjamerkintöjen tai muun kirjallisen materiaalin avulla.

 

Kirjoitelmat voi halutessaan kirjoittaa nimettöminä: https://link.webropol.com/s/kirjoitelmapyynto-miehet

Kirjoitelmat voi myös lähettää joko sähköisesti: kristiina.raatevaara-cameron@oulu.fi

tai postitse: Helena Louhela (KTK)

PL 2000, 90014 Oulun yliopisto

 

Kirjoitelmia vastaanotetaan 30.6.2023 asti.

 

Tutkijan yhteystiedot

Tutkimuksen toteuttavana tutkijana toimii: Kristiina Raatevaara-Cameron, KM, +358504712421, kristiina.raatevaara-cameron@oulu.fi

 

Tutkimuksen pääohjaajana toimii: Johanna Hiitola, yliopistonlehtori, YTT, dosentti, 0294483748, johanna.hiitola@oulu.fi

 

Tutkimuksen toisena ohjaajana toimii: Helena Louhela, tutkijatohtori, KT, 0294484685, helena.louhela@oulu.fi

 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Kirjoitelmat voi kirjoittaa nimettöminä. Mikäli haluatte osallistua haastatteluun, voitte kuitenkin jättää yhteystietonne tutkijalle. Näitä kerättyjä yhteystietoja (puhelinnumero/sähköpostiosoite) säilytetään koodi- tai peitenimen avulla suojatulla verkkolevyllä, ja tuhotaan viisi vuotta väitöstutkimuksen valmistumisen jälkeen. Teiltä kerätty kirjallinen materiaali (kirjeet, päiväkirjamerkinnät, piirustukset) säilytetään skannattuna suojatulla verkkolevyllä viisi vuotta väitöstutkimuksen valmistumisesta, jonka jälkeen ne tuhotaan. Mikäli kirjallisissa materiaaleissa käy ilmi henkilötietoja tai tunnistettavia tietoja, ne poistetaan ennen materiaalien arkistointia.

Tunnisteeton aineisto säilytetään tutkimuksen toteuttajan tietokoneella, johon muilla ei ole pääsyä. Tutkimuksen päätyttyä kirjallista anonymisoitua aineistoa säilytetään erillisenä muistitallenteena suojatulla verkkolevyllä, jonka jälkeen se tuhotaan viisi vuotta tutkimuksen päättymisestä. Tutkimuksen toteuttaja Kristiina Raatevaara-Cameron huolehtii aineiston säilytyksestä ja tuhoamisesta. Anonymisoitua aineistoa voivat lukea myös hänen ohjaajansa, Johanna Hiitola sekä Helena Louhela, ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia. Tutkimuksessa ei luovuteta tietojanne muille osapuolille.

 

Tutkimustuloksista tiedottaminen & tutkimuksen julkaiseminen

Sinulla on mahdollisuus saada luettavaksesi valmis julkaistu väitöskirja sähköisessä muodossa. Mikäli aineistosta kirjoitetaan ja julkaistaan myös muita kirjallisia julkaisuja, sinulla on mahdollisuus pyytää myös nämä tuotokset itsellesi luettavaksesi.

Tutkimus julkaistaan Oulun yliopiston julkaisuarkistossa Jultikassa sen valmistuttua. Tutkimustuloksista voidaan lisäksi raportoida kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä julkaisuissa, konferensseissa ja seminaareissa niin, ettei yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa. Tutkimuksen toteuttaja voi käyttää aineistoa myös väitöskirjan jälkeisiin julkaisuihinsa. Kaikki kerätty aineisto tuhotaan viisi vuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen, mutta käytännössä aineistoa sisältäviä tieteellisiä artikkeleita voi julkaista myös tämän viiden vuoden aikarajan jälkeen.

 

 

 

 

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top