Haitalliset uskomukset ja ajatusvääristymät: Lapsuuden haavoittavien kokemusten vaikutus nykyhetkeen

Haitalliset uskomuket

 

Lapsuuden vahingoittavien kokemusten myötä uskomukset voivat olla hyvin kielteisiä ja mustavalkoisia, sillä ne ovat muodostuneet menneisyydessä, vaikeissa tilanteissa. Nykyhetkessä ne eivät kuitenkaan enää välttämättä ole paikkansa pitäviä.

 

 

Ajatusvääristymät ovat sellaisia ajatuksia, jotka ovat ihmiselle itselleen tosia, mutta jotka eivät kuitenkaan läheskään aina ole paikkansa pitäviä. Jonkinlaisia ajatusvääristymiä tai haitallisia uskomuksia on varmasti jokaisella ihmisellä, mutta erityisesti lapsuudessaan traumatisoituneilla ihmisillä ne ovat hyvin yleisiä.

Lapsuudessa traumatisoituneille tyypillisiä ajatusvääristymiä ovat esimerkiksi, että ei ansaitse itselleen mitään hyvää, että on pärjättävä yksin, eikä keneenkään voi luottaa.

 

 

Lapsuudessa tapahtuvan kaltoinkohtelun myötä lapselle voi muodostua ajatus, että on itse syyllinen kaltoinkohteluun, jos vanhemmat tai muut aikuiset eivät ole turvallisia. Lapsen mieli järkeilee asian siten, että kaltoinkohtelu olisi täten ansaittua eikä lapsi ansaitse hyviä asioita, kuten rakkautta, apua tai turvaa.

Tämä uskomus näkyy usein aikuisuudessa huonona itsetuntona tai huonommuuden tunteena. Omien puolien pitäminen, omien näkemysten ilmaiseminen sekä avun tai kunnioittavan kohtelun vastaanottaminen voivat sen vuoksi tuntua vaikealta.

 

 

Toisinaan lapsi jää yksin vaikeiden kokemustensa kanssa, jolloin lapsi joutuu pakon edessä opettelemaan selviytymään itsekseen vaikeiden asioiden ja tunteiden kanssa. Tällöin voi olla aikuisenakin korostunut tarve pärjätä ilman muiden tukea, ja avun tarvitseminen voi näyttäytyä suorastaan heikkoutena.

Tämä voi johtaa siihen, että aikuisena käsitys omasta arvokkuudesta on vääristynyt ja omien tarpeiden tunnistaminen on hankalaa.

 

Miten haitallisten uskomusten ja ajatusvääristymien työstäminen on mahdollista aikuisena?

Todellisuus, ja sen myötä uskomus, voi sisältää samaan aikaan sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä. Totuudenmukaisempia uskomuksia voivat olla esimerkiksi:

”Avun tarvitseminen ei tarkoita epäonnistumista tai heikkoutta. Se tarkoittaa, että olen ihminen.”

”Jotkut ihmiset ovat luotettavampia kuin toiset.”

”Olen ihan ok sellaisena kuin olen.”

 

 

Kyky muokata sisäistyneitä ja tiukkaan juurtuneita kielteisiä uskomuksia vahvistaa myönteisempää ajattelua, mikä voi lisätä tyytyväisyyttä ja toiveikkuutta.

Ajatusten ja tunteiden muuttuminen hiljalleen myönteisemmiksi puolestaan voi heijastua toiminnan tasolle, jolloin esimerkiksi omien puolien pitäminen

ja toisiin ihmisiin luottaminen on mahdollisempaa kuin aiemmin.

 

Käytännön vinkkejä siihen, miten haitallisia uskomuksia ja ajatusvääristymiä voi itsekseen lähteä ”jumppaamaan”:

Vireystilan huomioiminen on tärkeää, jotta ajattelu on ylipäätään mahdollista. Tässä voi auttaa se, jos oma sisäinen puhe on itseä kunnioittavaa ja rauhoittelevaa.

Huomion keskittäminen ja suuntaaminen nykyhetkeen ja konkreettisesti siihen paikkaan, missä juuri nyt on. Tämä auttaa hiljalleen pääsemään irti menneisyyteen kuuluvista, vanhentuneista uskomuksista ja vääristyneistä ajatuksista.

 

 

Myötätuntoinen suhtautuminen omia ajatuksia ja uskomuksia kohtaan, sekä niiden mielellistäminen, auttaa erottamaan menneisyyden ja nykyhetken toisistaan.

Toisilla ihmisillä voi olla monenlaisia tarkoitusperiä, eivätkä kaikki niistä välttämättä liity juuri sinuun. Voi olla hyvä pyrkiä opetella huomioimaan sitä, että toisen ihmisen käytös voi johtua muustakin kuin sinusta sen sijaan, että lähtisi tekemään hätäisesti kielteisiin uskomuksiin perustuvia, itseä koskevia johtopäätöksiä jostakin asiasta tai tilanteesta.

Kun tunnistaa omia ajatusvääristymiään tai haitallisia uskomuksiaan, voi niille yrittää muodostaa perusteltuja, niitä kumoavia vastaväitteitä.

Lue aiheesta lisää.

 

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top