Suomen Delfins

Shortly in EN / Kortfattat på SV

delf5

Suomen Delfins ry helps those who have experienced abuse

Suomen Delfins ry is a nationwide support association, which helps adults who have experienced sexual abuse, mistreatment or violence as children. We provide service in Finnish. We offer support through a helpline and chat and organise confidential discussion groups around Finland. You can also book a time for a private meeting at the association’s office in Kouvola. We recommend that you bring an interpreter to the private meeting. The support is meant for people over 18 years of age. All our services are free of charge and confidential.

Suomen Delfins ry helps family members, close friends and professionals

Suomen Delfins ry helps and advises also those close to the abused one as well as professionals who encounter abused adults in their work. Even friends and family members as well as professionals can contact us through the helpline and chat or book an appointment. We also organise trainings and classes on the topic for educational institutions, mental health professionals and associations.

Suomen Delfins ry hjälper människor som har blivit utsatta för övergrepp

Suomen Delfins ry är en riksomfattande stödorganisation som hjälper vuxna som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, misshandel eller våld. Vi betjänar på finska. Vi erbjuder stöd via en hjälplinje och chatt samt ordnar förtroliga samtalsgrupper runtom i Finland. Det är även möjligt att boka tid för ett personligt möte på organisationens lokal i Kouvola. Vi rekommenderar att du kommer till personliga mötet med en tolk. Stödet är avsett för personer som har fyllt 18 år. Alla våra tjänster är avgiftsfria och förtroliga.

Suomen Delfins ry hjälper även närstående och experter

Suomen Delfins ry hjälper och råder även närstående till de utsatta personer samt experter som möter utsatta vuxna i arbetet. Närstående och experter kan också kontakta oss via telefon och chatt eller boka tid för ett möte. Vi organiserar även utbildningar och skolningar kring ämnet för läroanstalter, professionella hjälpare och organisationer.

Scroll to Top