Suomen Delfins ry

Artikkelit

Hyvät yöunet

Kohti levollista unta

Nukkumiseen liittyvät muutokset ovat tavallisia traumaattisten tapahtumien jälkeen. Mieli on rauhaton ja järkyttävä tapahtuma voi vaikuttaa unen laatuun.  Kriisistä selviytyminen ...
Lue koko tiedote
Hyvinvointia arkeen

Hyvinvointia arkeen

Miksi hyvinvoinnista on vaikeaa huolehtia? Itsestä huolehtiminen aikuisena ei välttämättä ole itsestäänselvyys, mikäli lapsena on kokenut kaltoinkohtelua tai ei ole ...
Lue koko tiedote
Haitalliset uskomuket

Haitalliset uskomukset ja ajatusvääristymät: Lapsuuden haavoittavien kokemusten vaikutus nykyhetkeen

  Lapsuuden vahingoittavien kokemusten myötä uskomukset voivat olla hyvin kielteisiä ja mustavalkoisia, sillä ne ovat muodostuneet menneisyydessä, vaikeissa tilanteissa. Nykyhetkessä ...
Lue koko tiedote

Tietoinen läsnäolo – tarkkaavaisuus tähän hetkeen

Meillä ihmisillä on taipumus helposti murehtia menneitä ja huolehtia tulevasta, sen sijaan että eläisimme ainoastaan tässä hetkessä. Tulkitsemme myös herkästi ...
Lue koko tiedote
Miten lapsena koettu seksuaaliväkivalta voi näkyä aikuisen ihmisen elämässä?

Miten lapsena koettu seksuaaliväkivalta voi näkyä aikuisen ihmisen elämässä?

Samaan tapaan kuin muutkin traumakokemukset voivat olla joko yksittäisiä tapahtumia tai pitkäkestoisempia ajanjaksoja elämässä, voi myös lapsena koettu seksuaaliväkivalta olla ...
Lue koko tiedote

Mitä seksuaalineuvonta on?

Seksuaalineuvonta on seksuaalisuuteen, seksiin, sukupuoleen ja ihmissuhteisiin liittyvien asioiden työstämistä luottamuksellisessa ja vuorovaikutteisessa asiakkaan ja työntekijän välisessä suhteessa. Seksuaalineuvonta on ...
Lue koko tiedote

Vireystilan vaihtelut; ylivireys, alivireys ja sietoalue

Ihmisen vireystila vaikuttaa sekä tunteiden säätelyyn että ajatuksiin siitä, millainen hän on. Yli- ja alivireystilat kuvaavat sisäisen puolustusjärjestelmämme toimintaa, joka ...
Lue koko tiedote

Mahdolliseen traumatapahtumaan liittyvä muistamattomuus

Traumaattisten muistojen anatomia ja muistamattomuus Suomen Delfins ry:lle tulee toisinaan yhteydenottoja, joissa kysytään, kuinka tulee toimia, jos epäilee kokeneensa lapsuudessaan ...
Lue koko tiedote
Lasinen joulukuusen pallo, jonka läpi kuultaa kaunista valoa. Pallon päällä teksti: sinä olet riittävä

Lempeästi jouluun

Joulu tekee taas tuloaan. Tuo suloinen sekamelska tunteita, vastuita, historiaa, paineita, iloa, surua, yhteisöllisyyttä, yksinäisyyttä… Kuinka löytää tiensä lempeästi jouluun? ...
Lue koko tiedote

Riippuvuussairaus on aina vahvasti tunne-elämän sairaus, jonka taustalla voi olla lapsuudenaikaisia haavoittavia kokemuksia

Artikkeli pohjautuu Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka Oy:n päihdeterapeutti Elina Longan haastatteluun. Erilaisissa riippuvuuksissa on kyse kroonisesta ja parantumattomasta sairaudesta. Riippuvuudesta on mahdollista ...
Lue koko tiedote
Haitalliset uskomukset

Haitalliset uskomukset ja ajatusvääristymät

Haitalliset uskomukset ja ajatusvääristymät: Lapsuuden haavoittavien kokemusten vaikutus nykyhetkeen Lapsuuden kokemukset vaikuttavat siihen, millaisia käsityksiä ihmiselle muodostuu omasta itsestään, muista ...
Lue koko tiedote

Häpeän anatomia

Lapsena seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneiden ihmisten elämässä voi häpeä olla usein läsnä. Mistä häpeä kumpuaa? Miksi se on niin vaikea karistaa, ...
Lue koko tiedote

Olisiko teillä hetki aikaa puhua lasten välisestä seksuaaliväkivallasta?

Lasten välillä tapahtuvasta seksuaaliväkivallasta puhutaan yhä varsin vähän. Suomen Delfins ry:lle ilmiö on tuttu koko yhdistyksen olemassaolon ajalta, ja yhdistys ...
Lue koko tiedote

Psykofyysisen fysioterapian monimenetelmäisyys mahdollistaa monenlaisten haasteiden työstämisen –  keskiössä ihmisen kehon, mielen ja tunteiden kokonaisuus

Psykofyysinen fysioterapeutti, seksuaalineuvoja Tiina Manninen kertoo tässä artikkelissa psykofyysisestä fysioterapiasta; mitä se on, kenelle se soveltuu, sekä millaista apua siitä ...
Lue koko tiedote

Silmänliiketerapia (EMDR)

Silmänliiketerapia (EMDR) voi auttaa toipumaan  häiritsevistä muistoista Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä silmänliiketerapia eli EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on, ...
Lue koko tiedote

Miten lapsuudenaikaisen seksuaaliväkivallan traumat voivat näkyä elämässä myöhemmin, ja miten traumoista voi toipua – yhden selviytyjän tarina

Jokaisen lapsena tai nuorena seksuaaliväkivaltaa kokeneen tarina on tärkeä. Jokainen tarina ei valitettavasti tule kuulluksi riittävästi, mutta vertaisten selviytymistarinoista saattaa ...
Lue koko tiedote

Lapsena koettu seksuaaliväkivalta ja syömishäiriöt

Syömishäiriöiden taustaa Syömishäiriöt ovat tavallisimmin nuorilla ja nuorilla aikuisilla naisilla esiintyviä yleisiä mielenterveyden häiriöitä, joihin liittyy poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, ...
Lue koko tiedote

Pidä huolta itsestäsi, osa 2.

Osa 2. Tämän kaksiosaisen blogin ensimmäisessä osassa kerrottiin ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä terveydelle. Toisessa osiossa käydään läpi unen, levon, rentoutumisen ...
Lue koko tiedote

Pidä huolta itsestäsi

Osa 1. Tässä kaksiosaisessa blogissa kerrotaan ensin ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä terveydelle. Toisessa osiossa käydään läpi unen, levon, rentoutumisen ja ...
Lue koko tiedote

Seksuaalisuuden portaat askel askeleelta

Tämän syksyn aikana julkaisemme neliosainen artikkelisarjan, jossa keskitytään lapsen ja nuoren seksuaaliseen kehitykseen ja sen eri vaiheisiin, sekä miten seksuaaliväkivalta ...
Lue koko tiedote

Seksuaalisuuden portaat tekevät näkyväksi seksuaalisen kehityksen kokonaisvaltaisuuden

Tämän syksyn aikana julkaisemme neliosaisen artikkelisarjan, jossa keskitytään lapsen ja nuoren seksuaaliseen kehitykseen ja sen eri vaiheisiin, sekä miten seksuaaliväkivalta ...
Lue koko tiedote

AMK Opinnäytetyön esittely: Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden naisten synnytyskokemukset

Suomen Delfins ry oli sai olla yhteistyötahona opinnäytetyössä. Tässä artikkelissa perehtymisen kohteena on kyseiseen opinnäytetyö joka on kokonaan luettavissa täällä. ...
Lue koko tiedote

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta

On totuttu ajattelemaan, että lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneet ovat yleensä miehiä. Silloin jää huomaamatta, että myös naiset voivat niihin syyllistyä. ...
Lue koko tiedote

Lapsikohteinen seksuaalisuus

Osalla lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyneistä seksuaaliset halut kohdistuvat pääasiassa lapsiin. Noin puolella lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneistä seksuaalinen kiinnostus on nuoruusvuosista ...
Lue koko tiedote

Miksi kertominen lapsena koetusta seksuaaliväkivallasta voi olla vaikeaa?

Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on aina vakavaa väkivaltaa, vaikka siihen ei liittyisi fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Se on vallankäyttöä vahvemman ...
Lue koko tiedote

SeriE -verkosto laajenee Kaakkois-Suomeen

SeriE-verkosto on lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn erikoistunut moniammatillinen asiantuntijafoorumi. Valtakunnallisesti verkostoihin kuuluu sosiaali-, terveys ja rikosseuraamuslaitoksen ammattilaisia, jotka työskentelevät sekä ...
Lue koko tiedote

Seksuaalineuvonnassa on lupa puhua kaikesta ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvästä

Seksuaalineuvontaan hakeutumisen syyt ovat moninaisia ja seksuaalineuvontaan hakeutuvien ihmisten elämäntilanteet aina yksilöllisiä. Näin ollen myös jokainen asiakkaan ja seksuaalineuvojan välinen ...
Lue koko tiedote

Seksuaalineuvonta on matalan kynnyksen apua moninaisiin elämäntilanteisiin

Seksuaalineuvonnan tarkoituksena on tarjota matalalla kynnyksellä apua kaikenikäisille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Seksuaalineuvontaan voi hakeutua, kun haluaa käsitellä mitä ...
Lue koko tiedote

Kiintymyssuhdetrauma vanhempaan voi kehittyä seksuaaliväkivaltatrauman ohessa

Lapsena seksuaaliväkivaltaa kokenut saattaa kärsiä kahdesta eri traumasta: kiintymyssuhdetraumasta ja seksuaaliväkivallan traumasta. Jos toinen vanhemmista tekee lapselle seksuaaliväkivaltaa, myös kiintymyssuhde ...
Lue koko tiedote

”Miestä ei voi raiskata” on yhä yleinen uskomus – Matti Rissanen auttaa seksuaaliväkivaltaa kokeneita poikia ja miehiä

Miehen tai pojan kokema seksuaaliväkivalta on yhä tabu. Mies hakee naista harvemmin apua muun muassa miesmyyttien takia. Yhteisöpedagogi ja seksuaalineuvoja ...
Lue koko tiedote

Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti voivat muovautua elämän aikana – Vaikuttaako niihin lapsena koettu seksuaaliväkivalta?

Lapsena koettu seksuaaliväkivalta vaikuttaa moneen asiaan, kuten ihmisen kiintymis- ja ihmissuhteisiin sekä minäkuvaan. Monella lapsena seksuaaliväkivaltaa kokeneella on myös tunteita ...
Lue koko tiedote

Säätele tunteitasi ja vireystilaasi kehokeskeisillä menetelmillä – Kokeilisitko vaikka hengitystä, laulua tai supersankariasentoa?

Kehokeskeisiä säätelykeinoja on useita, ja jokainen voi löytää niistä omansa. Jokainen pystyy rauhoittamaan ja aktivoimaan vireystilaansa ja tunteitaan omalla tavallaan. ...
Lue koko tiedote

Häpeä – alemmuuden ja arvottomuuden tunne 

Häpeä on vaikea tunne, jonka perimmäinen tarkoitus on hyvä. Silti moni tuntee häpeää syyttä ja kantaa sitä harteillaan liian pitkään. ...
Lue koko tiedote

Kehokeskeiset menetelmät auttavat joko rauhoittumaan tai aktivoitumaan ‒ Mitä hermostosi kertoo sinulle nyt?

Autonominen hermosto on ainutlaatuinen järjestelmä, joka on suunniteltu pitämään ihminen turvassa. Kehokeskeisillä säätelykeinoilla on mahdollista säädellä omaa vireystilaa ja tunteita. ...
Lue koko tiedote

Toivo, elämän dynaaminen perusvoima – Mitä toivo on ja mistä se syntyy?

Toivon ja toiveikkuuden määrä elämän aikana vaihtelee. Vaikka toivo olisi vähissä nyt, se ei tarkoita, etteikö tilanne voisi muuttua. Terapian ...
Lue koko tiedote

Seksuaalineuvoja auttaa menemään sinne, mikä pelottaa ja ahdistaa – Lapsena koettu seksuaalitrauma voi aiheuttaa monenlaisia oireita läpi elämän

Jonna Pastila ja Maija Ikonen ovat Suomen Delfins ry:n vapaaehtoisia seksuaalineuvojia. Seksuaalineuvonnan chateissa he keskustelevat seksuaalisuudesta ja traumojen vaikutuksista siihen. ...
Lue koko tiedote

Koronapandemia voi lisätä lasten ja nuorten seksuaalista häirintää netissä

Grooming tarkoittaa, että aikuinen pyrkii houkuttelemaan lapsen vapaaehtoiseen kanssakäymiseen. Hänen päämääränään on lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta, joko netissä tai fyysisessä kontaktissa. ...
Lue koko tiedote

Seksuaalista väkivaltaa lapsille tekevät ovat kirjava joukko – Keitä he ovat?

Namusetä, hirviö, ehdottomasti mies. Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttäviin liitetään yhä paljon harhaanjohtavia uskomuksia. Tosiasiassa tekijä erottuu harvoin muusta väestöstä. Seksuaalisen väkivallan ...
Lue koko tiedote
(c) Suojellaan Lapsia

Lapsen houkuttelu seksuaalisiin tekoihin tapahtuu verkossa tai kasvokkain – Häpeä ja syyllisyys hiljentävät seksuaaliväkivallan uhreja

Lapsen houkuttelu seksuaalisiin tekoihin eli grooming voi tapahtua niin verkossa kuin kasvokkain. Kun lapseen kohdistuvaa seksuaalirikosta todistava kuvatallenne leviää verkkoon, ...
Lue koko tiedote
(c) Sua varten somessa

Nuoret tarvitsevat somealustoille aikuisia, joille kertoa seksuaaliväkivallasta – Sua varten somessa -tiimi katkaisee nuoren kehitykselle haitallisia tilanteita keskustelemalla ja kasvattamalla

Nuoret kaipaavat aikuisten apua ja tukea myös digitaalisissa ympäristöissä. Sua varten somessa opettaa somehaasteiden kautta nuorille seksuaalikasvatuksen ja medialukutaidon taitoja, ...
Lue koko tiedote
(c) Suojellaan Lapsia

Seksuaaliväkivaltaa lapsena kokeneet pelkäävät heistä tallennetun kuvamateriaalin ikuista kiertoa – ”Valtava joukko erityisasiantuntijoita ja viranomaisia tekee työtä, jotta kuvat poistuvat mahdollisimman nopeasti verkosta”

Seksuaaliväkivallan aiheuttamaa häpeää kannetaan usein pitkälle aikuisuuteen etenkin, jos traumaattisen kokemuksen käsittelyyn ei saa apua. Toipumista hidastaa myös toistuva uhrin ...
Lue koko tiedote
Myös poika voi olla seksuaaliväkivallan uhri.

Seksuaaliväkivalta on myös vallankäyttöä – ”Ajatellaan, että pojat ovat poikia ja siihen kuuluu rajoja ylittävä fyysinen koskettelu”

Poikien ja nuorten miesten kokemaan seksuaaliväkivaltaan liittyy usein vallankäyttöä. Poikien Talon seksuaaliväkivaltatyön vastaava ohjaaja kaipaa seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäisevää seksuaalikasvatusta myös aikuisille. ...
Lue koko tiedote
Maskuliinisen seksuaalisuuden myytit estävät poikia kertomasta heille tapahtuneesta seksuaaliväkivallasta.

Maskuliinisen seksuaalisuuden myytit aiheuttavat häpeää seksuaaliväkivaltaa kokeneille pojille – ”Usein nuori kokee, että hän ei olekaan oikea mies”

Kuka tahansa voi kokea niin henkistä kuin fyysistä seksuaaliväkivaltaa sukupuoleensa katsomatta. Poikien Talon Tommi P. Pesonen kohtaa työssään seksuaaliväkivaltaa kokeneita ...
Lue koko tiedote
Project Arachnid -verkoston erityisasiantuntijat luokittelevat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia lapsen iän ja seksuaaliväkivallan vakavuusasteen mukaan. (c) Suojellaan Lapsia ry

”Yksi sivusto voi sisältää tuhansia kuvia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta” – Laittoman kuvamateriaalin verkosta poistaminen vaatii rajat ylittävää yhteistyötä

Seksuaaliväkivaltaa sisältävää kuvamateriaalia luokitellaan kansainvälisessä yhteistyössä, jotta lasten pelastaminen tilanteista nopeutuisi. Yksi sivusto voi sisältää tuhansia kuvia, videoita ja gif-tiedostoja ...
Lue koko tiedote
Kuvassa Suojellaan Lapsia ry:n erityisasiantuntijat Nina Vaaranen-Valkonen ja Hanna-Leena Laitinen. (c) Suojellaan Lapsia ry

Seksuaaliväkivaltaa kuvaavilla sanoilla on merkitystä – “Lapsen oikeuksia kunnioittava terminologia on äärettömän tärkeää”

Suojellaan Lapsia ry tekee työtä ehkäistäkseen lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa. “Yhdistyksemme on perustettu, että meillä Suomessa, kuten ...
Lue koko tiedote
Seksuaaliväkivalta aiheuttaa trauman.

Mitä lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on?

Seksuaaliväkivalta on sekä puheita että tekoja. Monelle voi olla vaikeaa ymmärtää, että myös seksuaalinen hyväksikäyttö, johon ei liity selvää fyysistä ...
Lue koko tiedote
Kosketuksesta on aina oikeus kieltäytyä.

Kosketuksesta on aina oikeus kieltäytyä – Sekä omien että toisten rajojen kunnioittaminen on tärkeää

Rakkauden ja seksin erottaminen voi olla seksuaaliväkivaltaa kokeneille vaikeaa. Delfinsin seksuaalineuvonnassa saat mahdollisuuden käsitellä lapsena koetun seksuaaliväkivallan vaikutuksia seksuaalisuuteesi luottamuksellisesti ...
Lue koko tiedote
Läheisyys voi olla seksuaaliväkivaltaa kokeneelle vaikeaa.

Mitä seksuaalisuus on? Seksuaaliväkivaltaa kokenut voi saada apua seksuaalineuvonnasta

Lapsuudessa koetulla seksuaaliväkivallalla on kauaskantoisia vaikutuksia myös seksuaalisuuteen. Delfinsin seksuaalineuvonnassa saat mahdollisuuden käsitellä kokemuksiasi luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa. Usein kuvitellaan, että ...
Lue koko tiedote
Kahdet kasvot

Epävarmuuden ja turvattomuuden tunteet voivat aiheuttaa todentuntuisia takaumia traumasta

Trauma voi aiheutua mistä tahansa ihmisen sietokyvyn ylittävästä kokemuksesta. Flashbackit traumakokemuksesta ovat niin kehollisia tuntemuksia kuin kauhua ja pelkoa. Turvattomuuden ...
Lue koko tiedote
Tunteiden tasapaino

Mistä apua ahdistukseen? 6 neuvoa turvattomuuden tunteen hallitsemiseen

Psykoterapeutti Hedda Retu kertoo, miten kannattaa toimia, jos esimerkiksi koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne herättää itsessä paljon turvattomuuden tunteita. Eristäytyminen ja sulkeutuminen ...
Lue koko tiedote
Yksinäisyys

Koronatilanteessa ei kannata eristäytyä henkisesti – ”Täytyy suostua luonnolliseen epävarmuuteen, mikä elämässä on”

Koronavirus ja sen aiheuttama poikkeustilanne on herättänyt meissä kaikissa jonkinlaista epävarmuutta. Trauman kokenut ihminen tuntee todennäköisesti turvattomuutta ja reagoi tilanteeseen ...
Lue koko tiedote
Apua ja tukea saa myös puhelimitse ja chatissa.

Koronan vaikutukset lisäävät lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiä – Sosiaaliset tukiverkostot suojaavat

Lapsi ei aina miellä joutuneensa rikoksen kohteeksi, jos hän saa seksuaalisia kommentteja tai kuvia. Koronatilannetta käytetään hyväksi seksuaaliväkivallan suunnittelussa ja ...
Lue koko tiedote

Häpeä ja syyllisyys

HÄPEÄ JA SYYLLISYYS LAPSENA SEKSUAALISESTI KALTOINKOHDELLULLA Häpeä ja syyllisyys ovat tunteita, jotka alkavat muodostua kaikilla jo pienenä lapsena. Jos lapsi ...
Lue koko tiedote

Asiana lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Suomen Delfins ry Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on todellisuutta, joka koskettaa yllättävän monia ihmisiä suoraan tai välillisesti. Siitä huolimatta Suomessa on ...
Lue koko tiedote

Pikalinkit

Kohti levollista unta

Hyvinvointia arkeen

Haitalliset uskomukset ja ajatusvääristymät: Lapsuuden haavoittavien kokemusten vaikutus nykyhetkeen

Tietoinen läsnäolo – tarkkaavaisuus tähän hetkeen

Miten lapsena koettu seksuaaliväkivalta voi näkyä aikuisen ihmisen elämässä?

Mitä seksuaalineuvonta on?

Vireystilan vaihtelut; ylivireys, alivireys ja sietoalue

Mahdolliseen traumatapahtumaan liittyvä muistamattomuus

Lempeästi jouluun

Riippuvuussairaus on aina vahvasti tunne-elämän sairaus, jonka taustalla voi olla lapsuudenaikaisia haavoittavia kokemuksia

Haitalliset uskomukset ja ajatusvääristymät

Häpeän anatomia

Olisiko teillä hetki aikaa puhua lasten välisestä seksuaaliväkivallasta?

Psykofyysisen fysioterapian monimenetelmäisyys mahdollistaa monenlaisten haasteiden työstämisen –  keskiössä ihmisen kehon, mielen ja tunteiden kokonaisuus

Silmänliiketerapia (EMDR)

Miten lapsuudenaikaisen seksuaaliväkivallan traumat voivat näkyä elämässä myöhemmin, ja miten traumoista voi toipua – yhden selviytyjän tarina

Lapsena koettu seksuaaliväkivalta ja syömishäiriöt

Pidä huolta itsestäsi, osa 2.

Pidä huolta itsestäsi

Seksuaalisuuden portaat askel askeleelta

Seksuaalisuuden portaat tekevät näkyväksi seksuaalisen kehityksen kokonaisvaltaisuuden

AMK Opinnäytetyön esittely: Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden naisten synnytyskokemukset

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta

Lapsikohteinen seksuaalisuus

Miksi kertominen lapsena koetusta seksuaaliväkivallasta voi olla vaikeaa?

SeriE -verkosto laajenee Kaakkois-Suomeen

Seksuaalineuvonnassa on lupa puhua kaikesta ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvästä

Seksuaalineuvonta on matalan kynnyksen apua moninaisiin elämäntilanteisiin

Kiintymyssuhdetrauma vanhempaan voi kehittyä seksuaaliväkivaltatrauman ohessa

”Miestä ei voi raiskata” on yhä yleinen uskomus – Matti Rissanen auttaa seksuaaliväkivaltaa kokeneita poikia ja miehiä

Scroll to Top