Kategoria: Artikkelit

Kesän ajan palvelut ja apua kesällä

Kesän ajan palvelut ja apua kesällä apua kesällä

Suomen Delfinsin chat ja neuvontapuhelin auttavat lapsuudessa seksuaaliväkivaltaa kokeneita aikuisia, heidän läheisiään ja ammattiauttajia. Kahdenkeskisessä chatissa koulutetut päivystäjämme kuuntelevat ja neuvovat sinua luottamuksellisesti. Voit myös varata ajan chatkeskustelua varten ajanvarauskalenteristamme. Lisäksi päivystäjämme auttavat ja neuvovat sinua puhelimitse maanantaisin klo 9-10 ja torstaisin klo 13-14 numerossa 050 583 5000. Voit myös varata henkilökohtaisen puhelintapaamisen sinulle sopivaksi […]

Miksi kertominen lapsena koetusta seksuaaliväkivallasta voi olla vaikeaa?

Miksi kertominen lapsena koetusta seksuaaliväkivallasta voi olla vaikeaa?

Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on aina vakavaa väkivaltaa, vaikka siihen ei liittyisi fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Se on vallankäyttöä vahvemman taholta suhteessa heikommassa asemassa olevaan ja se ilmenee lapsen seksuaalisuutta ja intiimiyttä loukkaavalla tavalla. Seksuaaliväkivaltaan liittyy suuri häpeän ja syyllisyyden leima, jota uhri kantaa mukanaan, minkä takia lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten, on vaikeaa […]

SeriE -verkosto laajenee Kaakkois-Suomeen

SeriE -verkosto laajenee Kaakkois-Suomeen

SeriE-verkosto on lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn erikoistunut moniammatillinen asiantuntijafoorumi. Valtakunnallisesti verkostoihin kuuluu sosiaali-, terveys ja rikosseuraamuslaitoksen ammattilaisia, jotka työskentelevät sekä seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevästi, että tekijöitä kuntouttavan työn parissa. Verkostoihin kuuluu mm. seksuaaliterapeutteja, psykoterapeutteja, lääkäreitä, psykologeja, poliiseja, rikosseuraamustyöntekijöitä, vankilapsykologeja, vankiloiden erikoisohjaajia, syyttäjiä, tutkijoita, lastensuojelun työntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita.   Paikallisten verkostojen jäsenet jakavat keskenään osaamista ja […]

Seksuaalineuvonnassa on lupa puhua kaikesta ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvästä

Seksuaalineuvonnassa on lupa puhua kaikesta ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvästä

Seksuaalineuvontaan hakeutumisen syyt ovat moninaisia ja seksuaalineuvontaan hakeutuvien ihmisten elämäntilanteet aina yksilöllisiä. Näin ollen myös jokainen asiakkaan ja seksuaalineuvojan välinen kohtaaminen on yksilöllinen tapahtuma. Seksuaalineuvonta tähtää kuitenkin aina siihen, että seksuaalineuvonnan avulla ihminen menee jotakin itselleen parempaa kohti. Seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden sisälle mahtuu laaja kirjo erilaisia asioita, joista ihmiset haluavat keskustella seksuaalineuvonnassa. Alla avataan […]

Seksuaalineuvonta on matalan kynnyksen apua moninaisiin elämäntilanteisiin

Seksuaalineuvonta on matalan kynnyksen apua moninaisiin elämäntilanteisiin

Seksuaalineuvonnan tarkoituksena on tarjota matalalla kynnyksellä apua kaikenikäisille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Seksuaalineuvontaan voi hakeutua, kun haluaa käsitellä mitä vain seksuaalisuuteen, sukupuoleen, ihmissuhteisiin, seksuaaliterveyteen tai elämäntilanteen aiheuttamaan seksuaaliseen haasteeseen liittyvää asiaa. Mikään asia ei ole liian pieni tai vähäpätöinen seksuaalineuvonnassa käsiteltäväksi, mikäli aihe mietityttää ja siitä haluaa keskustella koulutetun ammattilaisen kanssa!   Suomen Delfins […]

Kiintymyssuhdetrauma vanhempaan voi kehittyä seksuaaliväkivaltatrauman ohessa

Kiintymyssuhdetrauma vanhempaan voi kehittyä seksuaaliväkivaltatrauman ohessa

Lapsena seksuaaliväkivaltaa kokenut saattaa kärsiä kahdesta eri traumasta: kiintymyssuhdetraumasta ja seksuaaliväkivallan traumasta. Jos toinen vanhemmista tekee lapselle seksuaaliväkivaltaa, myös kiintymyssuhde toiseen vanhempaan kehittyy harvoin normaaliksi. Kiintymyssuhdetrauma tarkoittaa, että lapsen suhde vanhempaan tai vanhempiin, lähiaikuiseen tai -aikuisiin on puutteellinen, ristiriitainen tai kokonaan katkennut. Kiintymyssuhdetrauma voi syntyä lapselle monesta syystä. Asiaan ei välttämättä liity väkivaltaa tai päihteiden […]

”Miestä ei voi raiskata” on yhä yleinen uskomus – Matti Rissanen auttaa seksuaaliväkivaltaa kokeneita poikia ja miehiä

”Miestä ei voi raiskata” on yhä yleinen uskomus – Matti Rissanen auttaa seksuaaliväkivaltaa kokeneita poikia ja miehiä

Miehen tai pojan kokema seksuaaliväkivalta on yhä tabu. Mies hakee naista harvemmin apua muun muassa miesmyyttien takia. Yhteisöpedagogi ja seksuaalineuvoja Matti Rissanen tekee harvinaislaatuista työtä miesten ja poikien sekä heidän tunteidensa parissa. Oulun Poikien talossa Rissanen tekee seksuaalikasvatusta ja -neuvontaa. Yksilötapaamisissa hän auttaa myös poikia ja miehiä, jotka ovat kokeneet seksuaaliväkivaltaa. Poikien talon toiminta ja […]

Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti voivat muovautua elämän aikana – Vaikuttaako niihin lapsena koettu seksuaaliväkivalta?

Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti voivat muovautua elämän aikana – Vaikuttaako niihin lapsena koettu seksuaaliväkivalta?

Lapsena koettu seksuaaliväkivalta vaikuttaa moneen asiaan, kuten ihmisen kiintymis- ja ihmissuhteisiin sekä minäkuvaan. Monella lapsena seksuaaliväkivaltaa kokeneella on myös tunteita ja pohdintoja sukupuoli-identiteetistään ja seksuaalisuudestaan. Ihminen on valtavan moninainen kokonaisuus. Minuuden tärkeitä rakennuspalikoita ovat muun muassa psyykkisyys, fyysisyys, seksuaalisuus ja seksuaali-identiteetti. Ideaalimaailmassa nämä kaikki osaset muokkautuvat jokaisella vapaasti läpi elämän ja turvallisesti omaan tahtiin. Joskus […]

Säätele tunteitasi ja vireystilaasi kehokeskeisillä menetelmillä – Kokeilisitko vaikka hengitystä, laulua tai supersankariasentoa?

Säätele tunteitasi ja vireystilaasi kehokeskeisillä menetelmillä – Kokeilisitko vaikka hengitystä, laulua tai supersankariasentoa?

Kehokeskeisiä säätelykeinoja on useita, ja jokainen voi löytää niistä omansa. Jokainen pystyy rauhoittamaan ja aktivoimaan vireystilaansa ja tunteitaan omalla tavallaan. Elokuun uutiskirjeemme artikkelissa kehopsykoterapeutti Aune Karhumäki kertoi autonomisesta hermostosta ja tunteista, joihin vaikuttavat kehokeskeiset säätelykeinot. Autonominen hermosto säätelee koko ajan ihmisen vireystilaa. Vireystila voi olla joko levollinen, kiihtynyt, alivireinen tai ylivireinen. Myös tunteet vaikuttavat meihin, […]

Häpeä – alemmuuden ja arvottomuuden tunne 

Häpeä – alemmuuden ja arvottomuuden tunne 

Häpeä on vaikea tunne, jonka perimmäinen tarkoitus on hyvä. Silti moni tuntee häpeää syyttä ja kantaa sitä harteillaan liian pitkään. Onneksi häpeää voi myös hoitaa.   Häpeä on itseen kohdistuva tunne. Se liittyy paitsi häpeäkokemuksiin, kuten seksuaaliseen kaltoinkohteluun, myös sosiaalisiin tilanteisiin. Häpeä syntyy usein vertailusta toisiin ja toisten seurassa, ja liittyy usein kriittiseen katseeseen – joko […]

Scroll to Top