Kategoria: Artikkelit

Seksuaalisuuden portaat tekevät näkyväksi seksuaalisen kehityksen kokonaisvaltaisuuden

Seksuaalisuuden portaat tekevät näkyväksi seksuaalisen kehityksen kokonaisvaltaisuuden

Tämän syksyn aikana julkaisemme neliosaisen artikkelisarjan, jossa keskitytään lapsen ja nuoren seksuaaliseen kehitykseen ja sen eri vaiheisiin, sekä miten seksuaaliväkivalta lapsuudessa tai nuoruudessa voi vaikuttaa seksuaaliseen kehitykseen. Olemme saaneet aiheiden asiantuntijoilta Raisa Cacciatorelta, Erja Korteniemi-Poikelalta ja Tarja Santalahdelta heidän arvokkaita näkemyksiään käytettäväksi artikkelisarjassamme. Tässä artikkelisarjan ensimmäisessä osassa kuvataan lapsen ja nuoren seksuaalista kehitystä seksuaalisuuden portaiden […]

AMK Opinnäytetyön esittely: Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden naisten synnytyskokemukset

AMK Opinnäytetyön esittely: Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden naisten synnytyskokemukset

Suomen Delfins ry oli sai olla yhteistyötahona opinnäytetyössä. Tässä artikkelissa perehtymisen kohteena on kyseiseen opinnäytetyö joka on kokonaan luettavissa täällä. Seksuaalisella kaltoinkohtelulla on usein vaikutuksia jokaisella elämän osa-alueella. Oulun ammattikorkeakoulun kätilöopiskelijat Sanni Kosonen ja Emma-Sofia Orreveteläinen syventyivät aiheeseen kätilön ja synnyttäjän näkökulmasta keväällä 2022 julkaistussa opinnäytetyössään: Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden naisten synnytyskokemukset – ”Se turvallisuuden […]

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta

On totuttu ajattelemaan, että lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneet ovat yleensä miehiä. Silloin jää huomaamatta, että myös naiset voivat niihin syyllistyä. Rikostilastoissa naisten osuus on vaihdellut 6–12 prosentin välillä, mutta uhritutkimuksissa naisten osuus tekijöistä on ollut 17–44 prosenttia. Naisten tekotavat poikkeavat miesten tekotavoista siten, että naispuolisen hyväksikäyttäjän uhri on usein oma tai omaan lähipiiriin kuuluva lapsi, […]

Lapsikohteinen seksuaalisuus

Lapsikohteinen seksuaalisuus

Osalla lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyneistä seksuaaliset halut kohdistuvat pääasiassa lapsiin. Noin puolella lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneistä seksuaalinen kiinnostus on nuoruusvuosista lähtien kohdistunut pääasiassa joko esimurrosikäisiin alle 12-vuotiaisiin lapsiin tai juuri murrosiän saavuttaneisiin 12‒15-vuotiaisiin nuoriin. Juuri murrosiän saavuttaneisiin kohdistuva kiinnostus on noin 10 kertaa yleisempää kuin esimurrosikäisiin kohdistuva kiinnostus.  Joillakin voi olla kiinnostusta kumpaankin ikäryhmään. Eräiden […]

Miksi kertominen lapsena koetusta seksuaaliväkivallasta voi olla vaikeaa?

Miksi kertominen lapsena koetusta seksuaaliväkivallasta voi olla vaikeaa?

Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on aina vakavaa väkivaltaa, vaikka siihen ei liittyisi fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Se on vallankäyttöä vahvemman taholta suhteessa heikommassa asemassa olevaan ja se ilmenee lapsen seksuaalisuutta ja intiimiyttä loukkaavalla tavalla. Seksuaaliväkivaltaan liittyy suuri häpeän ja syyllisyyden leima, jota uhri kantaa mukanaan, minkä takia lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten, on vaikeaa […]

SeriE -verkosto laajenee Kaakkois-Suomeen

SeriE -verkosto laajenee Kaakkois-Suomeen

SeriE-verkosto on lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn erikoistunut moniammatillinen asiantuntijafoorumi. Valtakunnallisesti verkostoihin kuuluu sosiaali-, terveys ja rikosseuraamuslaitoksen ammattilaisia, jotka työskentelevät sekä seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevästi, että tekijöitä kuntouttavan työn parissa. Verkostoihin kuuluu mm. seksuaaliterapeutteja, psykoterapeutteja, lääkäreitä, psykologeja, poliiseja, rikosseuraamustyöntekijöitä, vankilapsykologeja, vankiloiden erikoisohjaajia, syyttäjiä, tutkijoita, lastensuojelun työntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita.   Paikallisten verkostojen jäsenet jakavat keskenään osaamista ja […]

Seksuaalineuvonnassa on lupa puhua kaikesta ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvästä

Seksuaalineuvonnassa on lupa puhua kaikesta ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvästä

Seksuaalineuvontaan hakeutumisen syyt ovat moninaisia ja seksuaalineuvontaan hakeutuvien ihmisten elämäntilanteet aina yksilöllisiä. Näin ollen myös jokainen asiakkaan ja seksuaalineuvojan välinen kohtaaminen on yksilöllinen tapahtuma. Seksuaalineuvonta tähtää kuitenkin aina siihen, että seksuaalineuvonnan avulla ihminen menee jotakin itselleen parempaa kohti. Seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden sisälle mahtuu laaja kirjo erilaisia asioita, joista ihmiset haluavat keskustella seksuaalineuvonnassa. Alla avataan […]

Seksuaalineuvonta on matalan kynnyksen apua moninaisiin elämäntilanteisiin

Seksuaalineuvonta on matalan kynnyksen apua moninaisiin elämäntilanteisiin

Seksuaalineuvonnan tarkoituksena on tarjota matalalla kynnyksellä apua kaikenikäisille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Seksuaalineuvontaan voi hakeutua, kun haluaa käsitellä mitä vain seksuaalisuuteen, sukupuoleen, ihmissuhteisiin, seksuaaliterveyteen tai elämäntilanteen aiheuttamaan seksuaaliseen haasteeseen liittyvää asiaa. Mikään asia ei ole liian pieni tai vähäpätöinen seksuaalineuvonnassa käsiteltäväksi, mikäli aihe mietityttää ja siitä haluaa keskustella koulutetun ammattilaisen kanssa!   Suomen Delfins […]

Kiintymyssuhdetrauma vanhempaan voi kehittyä seksuaaliväkivaltatrauman ohessa

Kiintymyssuhdetrauma vanhempaan voi kehittyä seksuaaliväkivaltatrauman ohessa

Lapsena seksuaaliväkivaltaa kokenut saattaa kärsiä kahdesta eri traumasta: kiintymyssuhdetraumasta ja seksuaaliväkivallan traumasta. Jos toinen vanhemmista tekee lapselle seksuaaliväkivaltaa, myös kiintymyssuhde toiseen vanhempaan kehittyy harvoin normaaliksi. Kiintymyssuhdetrauma tarkoittaa, että lapsen suhde vanhempaan tai vanhempiin, lähiaikuiseen tai -aikuisiin on puutteellinen, ristiriitainen tai kokonaan katkennut. Kiintymyssuhdetrauma voi syntyä lapselle monesta syystä. Asiaan ei välttämättä liity väkivaltaa tai päihteiden […]

”Miestä ei voi raiskata” on yhä yleinen uskomus – Matti Rissanen auttaa seksuaaliväkivaltaa kokeneita poikia ja miehiä

”Miestä ei voi raiskata” on yhä yleinen uskomus – Matti Rissanen auttaa seksuaaliväkivaltaa kokeneita poikia ja miehiä

Miehen tai pojan kokema seksuaaliväkivalta on yhä tabu. Mies hakee naista harvemmin apua muun muassa miesmyyttien takia. Yhteisöpedagogi ja seksuaalineuvoja Matti Rissanen tekee harvinaislaatuista työtä miesten ja poikien sekä heidän tunteidensa parissa. Oulun Poikien talossa Rissanen tekee seksuaalikasvatusta ja -neuvontaa. Yksilötapaamisissa hän auttaa myös poikia ja miehiä, jotka ovat kokeneet seksuaaliväkivaltaa. Poikien talon toiminta ja […]

Scroll to Top