Pienennä Suurenna

Delfins-chat

Mietityttääkö sinua, oletko joutunut lapsena tai nuorena kokemaan seksuaalista väkivaltaa/hyväksikäyttöä?

Mm. tästä voit keskustella delfins-chatissa. Saat myös ohjausta avun löytämiseen. Asian kanssa ei pidä jäädä yksin, apua on saatavilla.

Chat on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille.

Chat keskustelut ovat kahden välisiä (yhteydenottaja ja Suomen DELFINSin koulutettu chat-päivystäjä) luottamuksellisia anonyymeja keskusteluja, joita ohjaavat eettiset säännöt. Keskustelun aikaraja on puoli tuntia.

AMMATTILAINEN: Tarvitsetko apua ilmiöön liittyvässä haasteessa? Voit soittaa tai olla yhteydessä chatin välityksellä koulutetun päivystäjämme kanssa.

Chat on auki seuraavasti (satunnaisista lisäaukioloista ilmoitamme erikseen):

MA klo 12-14 sekä klo 18-20

Chat kellonajat tarkoittavat, että voi tulla kyseisen ajan sisällä itselle sopivalla hetkellä keskustelemaan.  Chat ei ole auki pyhäpäivinä.

Löydät chatin täältä: http://www.suomendelfins.fi/ Etusivun oikeassa alalaidassa.

Verkkopalvelun toimintaa ohjaavat puhelin- ja verkkoauttamisen eettiset periaatteet.

Chat-keskustelut ovat neuvontaa, palveluohjausta ja kuuntelemista. Kysymyksiin ovat vastaamassa niin yhdistyksen työntekijät kuin vapaaehtoistyöntekijätkin. Vapaaehtoistyöntekijät ovat sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviä tai alan opiskelijoita, ja he ovat saaneet koulutusta seksuaalisen kaltoinkohtelun kysymyksiin.

Oikeudet ja velvollisuudet verkkopalvelussa

- Yhteydenottajalla on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen palveluun

- Yhteydenottajalla on oikeus tietää minkä ikäisille palvelu on tarkoitettu

- Yhteydenottajalla on oikeus tietää, voiko hän ottaa yhteyttä nimettömänä

- Yhteydenottajalla on oikeus tietää missä määrin keskustelu on luottamuksellista

- Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin

- Yhteydenottajalla on oikeus saada tietoa palvelusta ja sen järjestäjästä, tietosuojasta ja tietojen käsittelystä, sekä antaa palautetta palvelusta

- Yhteydenottajalla on velvollisuus noudattaa palveluiden sääntöjä

Verkossa toimivan päivystäjän oikeudet ja velvollisuudet

- Päivystäjä on vapaaehtoinen tai palkattu työntekijä

- Päivystäjällä on oikeus saada tehtäväänsä koulutusta ja säännöllistä ohjausta

- Päivystäjällä  on oikeus tietää, voiko hän pysyä palvelussa nimettömänä.

- Päivystäjällä  on oikeus olla suostumatta epäasialliseen kohteluun.

- Päivystäjällä on velvollisuus puuttua sääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen.

- Päivystäjä  on palvelussa sitoutunut toimimaan taustaorganisaationsa toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisesti.

- Päivystäjällä  on oikeus luopua vaitiolovelvollisuudesta, mikäli tulee ilmi suunnitteilla oleva tai jo tapahtunut vakava rikosasia tai lastensuojelullinen huoli. Luopuessaan vaitiolovelvollisuudesta päivystäjän on ilmoitettava siitä yhteydenottajalle mahdollisuuksien mukaan.

- Päivystäjä  on keskustelussa yhteydenottajaa varten.

- Päivystäjä ei käsittele keskustelussa omia ongelmiaan.

- Päivystäjän antama ohjaus on asianmukaista ja luotettavaa. Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.

- Päivystäjä voi tarjota vaihtoehtoja, mutta ei tee päätöksiä yhteydenottajan puolesta.

- Päivystäjä ei pidä yhteyttä yhteydenottajiin työajan ulkopuolella.

Luottamuksellisuus

Päivystäjällä on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut yhteydenottajan ja päivystäjän välillä ovat luottamuksellisia. Ilmoitusvelvollisuutta vaativissa tilanteissa noudatetaan Suomen lakia.

Joissakin tilanteissa Suomen lain mukaiset ilmoitusvelvollisuudet ohittavat vaitiolovelvollisuuden.

Ilmoitusvelvollisuus 

Jos alaikäiseen epäillään kohdistuneen rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Esimerkiksi jos alaikäinen on joutunut pahoinpitelyn tai törkeän pahoinpitelyn uhriksi. Tällaisessa tilanteessa pyrimme kertomaan asiakkaalle, jos on välttämätöntä ottaa yhteyttä lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös suunnitteilla olevia vakavia rikoksia.

Anonyymius

Keskustelut käydään pääasiallisesti nimettömänä. Anonyymius koskee sekä yhteydenottajaa että päivystäjää. Palvelun tarjoaja ei selvitä yhteydenottajan henkilöllisyyttä.

Yhdenvertaisuus ja yhteydenottajan kunnioitus

Puhelin- ja verkkoauttamisen palvelujen tavoitteena on yhteydenottajan auttaminen. Palveluilla ei ole muita tarkoitusperiä. Päivystäjä kohtaa yhteydenottajan arvostavasti ja ihmisarvoa kunnioittavasti. Päivystäjä kunnioittaa yhteydenottajan itsemääräämisoikeutta ja ratkaisuja.

Kiireettömyys

Päivystäjällä on aikaa yhteydenottajalle. Yhteydenottaja ja hänen asiansa ovat keskustelun keskiössä. Yhteydenottaja tulee kuulluksi ja kohdatuksi.

Voittoa tavoittelemattomuus

Puhelin- ja verkkoauttaminen on yleishyödyllistä toimintaa, eikä palvelun tarjoaja saa siitä taloudellista hyötyä. Kulut yhteydenottajalle aiheutuvat ainoastaan yhteyden muodostamisesta palveluun.