Pienennä Suurenna

Delfins-chat

 

Kesän 2018 aukioloajat:

Kesäkuu

ma 4.6. klo 12-14

ke 6.6. klo 12-15

ma 11.6. klo 12-14

ke 13.6. klo 12-15

ma 18.6. klo 12-14

ke 20.6. klo 12-15

ma 25.6. klo 12-14

ke 27.6. klo 12-15

 

Heinäkuu

 

ma 2.7. klo 12-14

ke 4.7. klo 12-15

ma 9.7. klo 12-14

ke 11.7. klo 12-15

ma 16.7. klo 12-14

ke 18.7. klo 12-15

ma 23.7. klo 12-14

ke 25.7. klo 12-15

ma 30.7. klo 12-14

 

Elokuu

 

ke 1.8. klo 12-15

ma 6.8. klo 12-14

ke 8.8. klo 12-15

ma 13.8. klo 12-14 

ke 15.8. klo 12-15

 

Verkkopalvelun toimintaa ohjaavat puhelin- ja verkkoauttamisen eettiset periaatteet.

 

Chat- keskustelut ovat neuvontaa, palveluohjausta ja kuuntelemista. Kysymyksiin ovat vastaamassa niin yhdistyksen työntekijät, kuin vapaaehtoistyöntekijätkin. Vapaaehtoistyöntekijät ovat saaneet koulutusta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.

 

Oikeudet ja velvollisuudet verkkopalvelussa

-Yhteydenottajalla on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen palveluun

-Yhteydenottajalla on oikeus tietää minkä ikäisille palvelu on tarkoitettu

-yhteydenottajalla on oikeus tietää, voiko hän ottaa yhteyttä nimettömänä

-yhteydenottajalla on oikeus tietää missä määrin keskustelu on luottamuksellista

-Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin

-Yhteydenottajalla on oikeus saada tietoa palvelusta ja sen järjestäjästä, tietosuojasta ja tietojen käsittelystä, sekä antaa palautetta palvelusta

-Yhteydenottajalla on velvollisuus noudattaa palveluiden sääntöjä

 

Verkossa toimivan päivystäjän oikeudet ja velvollisuudet

Päivystäjä on vapaaehtoinen tai palkattu työntekijä

-Päivystäjällä on oikeus saada tehtäväänsä koulutusta ja säännöllistä ohjausta

-Päivystäjällä  on oikeus tietää, voiko hän pysyä palvelussa nimettömänä.

-Päivystäjällä  on oikeus olla suostumatta epäasialliseen kohteluun.

-Päivystäjällä on velvollisuus puuttua sääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen.

-Päivystäjä  on palvelussa sitoutunut toimimaan taustaorganisaationsa toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisesti.

-Päivystäjällä  on oikeus luopua vaitiolovelvollisuudesta, mikäli tulee ilmi suunnitteilla oleva tai jo tapahtunut vakava rikosasia tai lastensuojelullinen huoli. Luopuessaan vaitiolovelvollisuudesta ohjaajan on ilmoitettava siitä yhteydenottajalle mahdollisuuksien mukaan.

-Päivystäjä  on keskustelussa yhteydenottajaa varten.

-Päivystäjä ei käsittele keskustelussa omia ongelmiaan.

-Päivystäjän antama ohjaus on asianmukaista ja luotettavaa. Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.

-Päivystäjä voi tarjota vaihtoehtoja, mutta ei tee päätöksiä yhteydenottajan puolesta.

-Päivystäjä ei pidä yhteyttä yhteydenottajiin työajan ulkopuolella.

 

Luottamuksellisuus

Päivystäjällä on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut yhteydenottajan ja päivystäjän välillä ovat luottamuksellisia. Ilmoitusvelvollisuutta vaativissa tilanteissa noudatetaan Suomen lakia.

Joissakin tilanteissa Suomen lain mukaiset ilmoitusvelvollisuudet ohittavat vaitiolovelvollisuuden.

 

Ilmoitusvelvollisuus 

Jos alaikäiseen epäillään kohdistuneen rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Esimerkiksi jos alaikäinen on joutunut pahoinpitelyn tai törkeän pahoinpitelyn uhriksi. Tällaisessa tilanteessa pyrimme kertomaan asiakkaalle, jos on välttämätöntä ottaa yhteyttä lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös suunnitteilla olevia vakavia rikoksia.

 

Anonyymius

Keskustelut käydään pääasiallisesti nimettömänä. Anonyymius koskee sekä yhteydenottajaa

että päivystäjää. Palvelun tarjoaja ei selvitä yhteydenottajan henkilöllisyyttä.

 

Yhdenvertaisuus ja yhteydenottajan kunnioitus

Puhelin- ja verkkoauttamisen palvelujen tavoitteena on yhteydenottajan auttaminen.

Palveluilla ei ole muita tarkoitusperiä. Päivystäjä kohtaa yhteydenottajan arvostavasti ja

ihmisarvoa kunnioittavasti. Päivystäjä kunnioittaa yhteydenottajan itsemääräämisoikeutta ja

ratkaisuja.

 

Kiireettömyys

Päivystäjällä on aikaa yhteydenottajalle. Yhteydenottaja ja hänen asiansa ovat keskustelun

keskiössä. Yhteydenottaja tulee kuulluksi ja kohdatuksi.

 

Voittoa tavoittelemattomuus

Puhelin- ja verkkoauttaminen on yleishyödyllistä toimintaa, eikä palvelun tarjoaja saa siitä

taloudellista hyötyä. Kulut yhteydenottajalle aiheutuvat ainoastaan yhteyden muodostamisesta palveluun.