Pienennä Suurenna

Artikkeleita

Lapsuudessa seksuaalisesti kaltoinkohdeltujen tuen tarve aikuisena
Lapsuudenaikainen seksuaalinen kaltoinkohtelu vaikuttaa vielä aikuisenakin voimakkaasti elämän eri osa-alueisiin ja toimintakykyyn. Suurin osa lapsuudessa seksuaalisesti kaltoinkohdelluista ei saa apua lapsena vaan tunnistaa ja työstää traumaattista kokemustaan vasta aikuisena.

Lue artikkeli pdf-muodossa

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö äidin arjen ja hyvinvoinnin haastajana
Artikkelissa tarkastellaan äitien kokemuksia lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kohtaamisesta arjen kontekstissa.

Lue artikkeli pdf-muodossa

Lapsena seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten kokemuksia voimaantumisesta
Opinnäytetyö: Suvi Seppänen: Elämän pituinen matka. Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2011.

Lue opinnäytetyö