Pienennä Suurenna

Stödverksamhet till offer och anhöriga

Stödverksamheten är Suomen DELFINS ry viktigaste verksamhetsform. Föreningen ordnar läger för de som upplevt sexuellt utnyttjande, diskussionsgrupper, telefonjour och stödpersonverksamhet (på finska).

Utbildning och information

Föreningen ordnar stödverksamhet samt utbildning till professionella handledare, lärare, utbildare samt till andra som är intresserade av ämnet.

Föreningen informerar om sin verksamhet bl.a. Genom dessa sidor under Aktuellt spalten (på finska). Andra informationskanaler är via medlemsbrev per post, broschyrer, information till pressen samt information om verksamheten vid olika tillställningar.

Samarbete

Suomen DELFINS samarbetar med olika föreningar och den offentliga sektorn. Samarbetspartner är bl.a.

  • Mannerheim Barnskyddsförbund (MLL)
  • Tukinainen
  • Lasten perusoikeudet ry