Pienennä Suurenna

Har du träffat på sexuellt utnyttjande?

Har du blivit offer för sexuellt utnyttjande som barn?
Misstänker du att i din näromgivning finns sexuellt utnyttjade barn?

Under sidoflikarna hittar du information hur du skall söka hjälp själv och hur du skall reagera, om du misstänker sexuellt utnyttjande i din näromgivning eller –miljö.

Under sidoflikarna finns även råd till professionella handledare hur man skall känna igen och möta sexuellt utnyttjande, definitioner på sexuellt utnyttjande samt länkar som gäller lagstiftningen.

Du kan ringa även till samtalsjouren och fråga om råd, tfn 050 583 5000, måndag-tisdag klo 9-11 och torsdag 12-14 (på finska).