Pienennä Suurenna

Hyväksikäytön tunnistaminen ja uhrin kohtaaminen

Kuinka tunnistaa seksuaalinen hyväksikäyttö ja kohdata aikuinen, joka on joutunut kokemaan seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudessaan?

Jos työskentelet terapeuttina tai muuna ammattiauttajana, tässä tietoa hyväksikäytön tunnistamiseen ja asiakkaan kohtaamiseen. Lisätietoja saat myös esimerkiksi sivulta Hyväksikäytöstä syntyvä trauma.

Seksuaalisen hyväksikäytön tunnistaminen

Tunnista oireet

Asiakas voi kertoa monista oireista, jotka saattavat olla seurausta lapsena koetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Näitä voivat olla mm. syömishäiriöt, päihdeongelmat, itsetuhoiset ja -inhoiset ajatukset sekä ongelmat seksuaalisuuden alueella.

Huomioi pienetkin vihjeet ja asiakkaan puhumisen tarve

Jos epäilet asiakkaan kokeneen seksuaalista hyväksikäyttöä, kysy asiasta suoraan:
"Onko joku tehnyt sinulle pahaa, kun olit lapsi tai nuori?" ”Oletko joutunut lapsuudessa tai nuoruudessa kokemaan sopimatonta koskettelua?”

Tämä on asiakkaalle selvä viesti, että olet valmis työskentelemään seksuaalisen hyväksikäytön kanssa.

Mikäli sinusta tuntuu, ettei asiakas vielä tunnista kokemaansa seksuaalista hyväksikäyttöä, tai sen kysyminen suoraan on asiakkaalle liikaa, voit kysyä myös näin: ”Kun olit lapsi, koskettiko kukaan sinua koskaan tavalla, joka tuntui sinusta epämiellyttävältä?”

Jos asiakas kertoo, tee lisäkysymyksiä

Asiakkaan on tärkeää saada varmuus, että joku todella haluaa tietää totuuden. On tärkeää viestiä, että olet valmis kuulemaan pahimman, eikä hän kertomalla asiasta saa sinua luhistumaan. Kertominen on avain siihen, että asiakkaan eristyneisyys asian taholta päättyy.

Jos asiakas kertoo kerran ja lakkaa puhumasta, ota asia uudelleen esille

Ei pidä olettaa, että asiakas on työstänyt asian loppuun saakka mainittuaan siitä kerran tai pari.

Rohkaise asiakasta tuntemaan

Asiakas ei ole ehkä vielä yhdistänyt kokemuksiaan tunteisiinsa. Hyväksikäyttöön liittyy häpeää, syyllisyyttä, vihaa ja monia muita tunteita. Tunteiden esilletuominen on yksi edellytys eheytymiseen.

 

Lapsena hyväksikäytetyn aikuisen kohtaaminen

Usko, että paraneminen on mahdollista

Lapsuudessa koetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä eheytyminen on hidasta ja se vaatii aikaa. On tärkeää kohdata uhri ihmisenä, jolla on kyky tyydytystä tuottavaan elämään.

Ole valmis kohtaamaan tuskallisia asioita

On tärkeää, että auttaja on käynyt läpi tunteita, joita seksuaalinen hyväksikäyttö hänessä nostaa. Auttajan omasta historiasta nousevat tunteet ja asenteet eivät saa siirtyä asiakkaaseen. Uhrin kokemat tapahtumat voivat olla raakoja ja järkyttäviä, ja auttajalla tulee olla kyky kohdata ne.

Älä kauhistele tapahtunutta esim. sanoen ”ei voi olla totta”. Asiakas saattaa ymmärtää, että et usko häntä. Asiakasta ei myöskään tule kehottaa unohtamaan menneitä ja lopettamaan vanhoista asioista puhumista. Asiakas tarvitsee tukea juuri menneisyyden kohtaamiseen.

Terapeutin sukupuolella saattaa olla merkitystä

Asiakkaan toivetta auttajan sukupuolesta tulee kunnioittaa. Valinta riippuu menneisyydessä koetuista asioista. Asiakkaan tarve valita terapeutti sukupuolen mukaan on perusteltua.

Usko uhria

Uhri saattaa toisinaan epäillä kokemaansa. Epäileminen on osa prosessia, jonka avulla uhri pääsee sinuiksi hyväksikäytön kanssa. Hänen pitää olla varma, että auttajana uskot häntä – että uskot hyväksikäytön tapahtuneen.

Vahvista asiakkaan syyttömyyttä

Lapsi ei ole koskaan syyllinen tapahtuneeseen – aikuinen on aina vastuussa. Lapsi on myös saatettu manipuloida tapahtumiin vapaaehtoisesti.

Lapseen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö on aina rikos. Vahvista uhrin syyttömyyttä. Hyväksikäyttö on väkivaltaa, jota uhrin ei tarvitse antaa tekijälle anteeksi.

Älä hukkaa aikaa yrittämällä ymmärtää tekijää. Keskiössä on uhri, eikä hänellä tarvitse olla myötätuntoa tekijää kohtaan.

Kerro asiakkaalle lapsen tarpeista

Uhrilla voi olla vääristynyt kuva siitä, miten lapsia tulisi kohdella ja mitä lapsi tarvitsee. Hän on mahdollisesti jäänyt ilman lämpöä ja huolenpitoa. On tärkeää, että autat asiakasta ymmärtämään, että hänellä oli oikeus paljon enempään, ja että hänellä on oikeus vihaan jäätyään niin paljosta paitsi.

Älä vähättele

Lapsuudessa koettu seksuaalinen väkivalta haavoittaa syvältä. Kokemusta ei pidä koskaan verrata maailmassa tapahtuviin muihin pahoihin asioihin. Asiakkaalle tulee kuitenkin kertoa, ettei hän ole maailmassa ainoa, jolle on käynyt näin, ja että eheytyminen on mahdollista.

Kerro vihan olevan terve reaktio

Rohkaise asiakasta tuntemaan, ilmaisemaan ja käyttämään vihaansa tehokkaasti. Viha on terve reaktio hyväksikäyttöön, eikä siitä tarvitse päästä eroon.