Pienennä Suurenna

Hyvä kyselyn vastaanottajan,

 

Lähestyn sinua sosiaalityön Pro gradu -tutkielmaani liittyvän kyselyn tiimoilta. Selvitän tutkielmassani lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuuteen liittyviä positiivisia ja negatiivisia taustatekijöitä. Tämä kysely on tarkoitettu vanhemmille, joilla itsellään on lastensuojelutausta tai/ja kokemus oman lapsen huostaanotosta. Kyselyssä kerätyn aineiston analysoinnin kautta selvitetään niitä taustatekijöitä, jotka voivat osaltaan vaikuttaa lastensuojelutarpeen ylisukupolvisten ketjujen syntymiseen tai niiden katkeamiseen. Tietoa ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen taustatekijöistä voidaan hyödyntää lastensuojelussa, mutta myös peruspalveluiden kehittämisessä.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ei kokemukseni mukaan aina osata ottaa oikealla tavalla huomioon vanhemman omaa lastensuojelutaustaa. Osalla lastensuojelutaustaisista vanhemmista on kokemus, että heidän vanhemmuutensa määritellään voimakkaasti taustan perusteella sen sijaan, että vanhemmuuden voimavaroja tarkasteltaisiin tässä hetkessä. Toivon, että saan tutkielmani kautta välitettyä, niin lastensuojelun kuin muiden lapsiperheidenpalvelujen kentälle täsmällistä tietoa siitä, onko vanhemman omalla lastensuojelutaustalla vaikutusta vanhemmuuteen. Ja jos on, niin minkälaisena se näyttäytyy.

Tiedän, että kyselyni sisältää tunteita herättäviä kysymyksiä. Kattavan aineiston saamiseksi kysymysten asettelun on kuitenkin oltava mahdollisimman yksiselitteinen ja suora. Toivon kuitenkin, että tämän saatekirjeen kautta välittyy ymmärrykseni aiheen sensitiivisyydestä. 

 

Toivon, että annat hetken ajastasi kyselylle. Kysely on täysin anonyymi, eikä tutkielmani raportissa tai muissa aineistosta johdetuissa julkaisuissa ole tunnistettavia tietoja vastaajista.

 

Kysely löytyy täältä: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UGBhp7WfhU21Tu69_G6kO5HyhsO7ItpBu8SARGpVxBdUNzNIWkxMRlU5REJDRzhJMVg1Uk1YVlhaRy4u

 

Ystävällisin terveisin ja lisätietoa antaen,

Oskari Savisalo, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaalityön opiskelija

 

Lapin yliopisto